Aktuális folytatása - katolikus.info - A katolikus hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
A keresztény egység ereje
Isten szeretetében rejlik
Mit jelent a küldetés?
A küldetés azt is jelenti, hogy a politikában is merjünk állást foglalni. A katolikus keresztények nem támogathatnak olyan politikusokat és pártokat, amelyek becsmérlik, degradálják a keresztényeket. Minden katolikusnak tartózkodnia kell a baloldali pártoktól, ezekre szavaznia nem szabad! Kötelességünk felhívni a figyelmet a baloldali pártok által okozott társadalmi veszélyekre. Egyik párt sem tökéletes, azonban az alapvető célkitűzéseket és értékeket kell a szemünk előtt tartani.


Fotó: Ficsor László, Auswärtiges Amt (Külügyminisztérium), Berlin, 2014


 
Nagybőjt

Elkezdődött a nagyböjt. Szeretném kiemelni, hogy ez a negyven napos böjti időszak nem csak kizárólag a lemondásokról kell hogy szóljon. Ugyan olyan fontos része kell hogy legyen az imádságnak és a jócselekedeteknek is, hiszen a húsvétra való felkészülés csak ezekkel együtt lehet valóban teljes.
Ehhez kapcsolódóan készültünk 10 tippel, amely segít a lelki felkészülésben:
1. Ajánljuk fel valakiért, vagy valamiért a böjti lemondásainkat!
2. A nagyböjti időszakban legalább egyszer menjünk el gyónni!
3. Legyünk türelmesek és figyelmesek családunkban, környezetünkben!
4. Olvassunk minden nap egy kis részletet a Bibliából!
5. Tartsunk legalább egyszer internetmentes napot. Helyette este közös beszélgetést tartsunk a családtagokkal!
6. Keressünk meg, vagy hívjunk fel valakit, akivel már régen találkoztunk!
7. Imádkozzunk minden nap, akár más-más szándékokért!
8. Béküljünk ki azokkal, akikkel szükséges!
9. Szerezzünk minél több embernek örömet cselekedeteinkkel!
10. Ha tehetjük hét közben is vegyünk részt szentmisén!

Remélem, hogy ebben a 40 napban sikerül közelebb kerülni Krisztushoz és felkészülni az Ő feltámadásának ünnepére!

Áldott nagyböjti felkészülést kívánok az egész Mária Rádió nevében!
Szeretettel:
Lukovits Milán atya
A Mária Rádió műsorigazgatója

MILÁN ATYA TOVÁBBI ÍRÁSA A KORONAVÍRUSRÓL ÉS IMAFELHÍVÁSA
IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!
Eucharisztikus Világkongresszus 1938
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
1938 - Eucharisztikus Világkongresszus
2021 - Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - 2021. szeptember 5.-13.

Itt az alkalom katolikus hitünk nyílt megvallására, amennyiben tettre készen támogatjuk az Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítását.
Érdeklődjünk a helyi plébániánkon, hogy miként járulhatunk hozzá a rendezvény sikeréhez. A siker titka - mint mindig - az állhatatos ima, ezt ne feledjük. Ezért imádkozunk minden magyar szentmisén, és kérjük Isten áldását, hogy mindannyiunk meglássa azt a lehetőséget, amivel megbízta a Jóisten. Ha Isten velünk van, akkor minden jóra fordul.
A rendezvény utolsó napján, szeptember 12-én a pápa Magyarországra látogat!


St. Joseph, who felt the tribulation and worry of a parent when the child Jesus was lost, protect our dear children for time and eternity. May you be their father and counsellor. Let them, like Jesus, grow in age as well as in wisdom and grace before God and men. Preserve them from the corruption of this world, and give us the grace one day to be united with them in Heaven forever. Amen.

Szent József, aki érezte a szülők gyötrelmét és szomorúságát, amikor gyermekét, Jézust elveszítette, óvja kedves gyermekeinket most és mindörökké. Legyen mennyei apjuk és tanácsadójuk. Jézushoz hasonlóan növekedjenek korban, bölcsességben és kegyelemben egyaránt, Isten és az emberek előtt. Védje meg őket a világ korrupciójától, és adjon nekünk kegyelmet arra, hogy egy napon örökre egyesüljünk velük a Mennyben. Amen.
www.katolikus.info
Katolikus Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz