katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Keresztény hírportál
Az igazság érdekében


NEMZETKÖZI KERESZTÉNY INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
Jeruzsálem

Laetare cum Jerusalem, et exultate in ea, omnes qui diligitis eam.
Samu János, Washington

Mi várható Amerikától 2024-ben?

Mint már biztosan észrevettétek, az Egyesült Államok kormánya követeli legerőszakosabban az ukrán-orosz háború folytatását. Ehhez iszonyú mennyiségű pénzt és hadianyagot ad Ukrajnának azzal az átlátszó indoklással, hogy Oroszországot, mint agresszort meg kell büntetni és szétverni. Ez azért furcsa, mert éppen az Egyesült Államok volt az agresszor Korea, Vietnám, Irak, Afganisztán és Szíria esetében, más agresszióit nem is számítva. Amikor ott voltak, bizony ezekben az országokban se nagyon jeleskedtek békés szándékaikkal. De lapozzunk bele egy kicsit a történelemkönyvbe.Bűnöző bírók vagy valódi bűnözők?

Az éghajlati átverés, vagyis a kitalált rémhírterjesztés a történelem leghatalmasabb gazdasági csalása, amely minden idők legnagyobb tudományos félrevezetésén alapul. A szereplők egyrészt a nyugati világ összes nagy részvény- és nyugdíjalapja, amelyek "Climate Action 100+" néven egyesültek. Az alapok e csoportja közel 70 billió (hetvenezer milliárd - 70.000.000.000.000) dolláros piaci kapitalizációt képvisel, azaz a globális részvénytőke mintegy 70 százalékát.
A VILÁG LEGSIKERTELENEBB LEZÁRÁSA:


KRISZTUS FELTÁMADOTT!

VALÓBAN FELTÁMADOTT, ALLELUJA!
BÉKE?! MOST?!
Az orosz-ukrán konfliktusban  a megoldás (vagyis a béke) alapvető akadálya, hogy pillanatnyilag egyik fél sem kész vagy hajlandó a tárgyalóasztalhoz ülni. Az ukrán politikusok  és a lakosság elsöprő többsége a „mindent vissza” jelsszavával egyetlen centiméter ukrán fördről sem hajlandó lemondani, és a fegyverszüneti tárgyalások feltételéül az orosz csapatok teljes kivonását követeli minden elfoglalt területről, a Krímet is beleértve. Putyin álláspontja szerint viszont mindenfajta béketárgyalás előfeltétele a Krímmel , valamint Donyeck, Kerszon, Luhanszk és Zaporozsja régiókkal kapcsolatos orosz igények elismerése. Mivel álláspontjából egyikük sem hajlandó egy tappodtat sem feladni, a tárgyalásoknak eléggé kis tere nyílhat.


Prof. Dr. Adriányi Gábor: A magyar katolikus püspöki kar a kommunista állambiztonsági szolgálat szorításában

A vatikáni Ostpolitik árnyoldala (1946-1989)

Az Igaz Ember
Zadjeli Dr. Slachta Margit
* 1884. szeptember 18. Kassa
+ 1974. január 6. (Vízkereszt napján)
Buffalo, New York
Újratemetve 2021. december 7-én
(Fiumei úti Nemzeti Sírkert)
Halálának 50. évfordulója:
2024. január 6.

(Slachta Margit a Keresztény Hit Alapítvány kuratóriumi elnöke feleségének a nagynénje)


Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök levele az Egyházmegyében élőkhöz a "Fiducia supplicans" című dokumentum kapcsán

Az alábbiak közreadjuk, Dr. Székely János megyéspüspök levelét, melyet a Szentatya 2023. december 18-án írt „Fiducia supplicans” című dokumentuma kapcsán küld az egyházmegye valamennyi hivőjének.


Kedves Paptestvérek, kedves hívek!

A 2023. december 18-án kiadott Fiducia supplicans című, az áldások lelkipásztori jelentéséről szóló dokumentum kapcsán, mint Egyházmegyétek püspöke szólok hozzátok.Walter Sinn

Prédikáció az országos (evangélikus) egyházi közgyűlésen 2015. november 14-én, szombaton a nagyszebeni plébániatemplomban (Walther Sinn*, vársomlyói lelkipásztor)

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus mondja: "De tudjátok meg ezt: Ha a háziúr tudná, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, akkor őrködne, és nem engedné, hogy valaki betörjön a házába. Legyetek tehát ti is készenlétben. Mert az Emberfia olyan órában jön el, amilyenre nem számítotok". (Mt 24:43-44)
   
Kedves tisztelt püspök úr, nagytiszteletű országos egyházi közgyűlés, kedves testvérek, kedves szolgáló testvérek!
  
Kerestem a megfelelő szöveget ehhez az istentisztelethez, de mivel az egyházi év vége felé járunk, a mai evangélium szövege jó választás volt. Akár erre a hétre, akár a jövő hétre szóló bibliai szövegről van szó, szinte minden szöveg arra mutat rá, hogy fel kell készülnünk arra, hogy
1. egy napon eljön az Úr, és számonkéri rajtunk,
2. fel kell ismernünk az idők jeleit, és ennek meg­felelően kell cselekednünk.
  
Jézus Krisztus ebben az evangéliumban arról beszél, hogy figyeljünk és készüljünk fel! Ébernek és   készségesnek kell lennünk abban az órában, amikor Ő maga, az Úr eljön.
   

magyar és német nyelvű verzió
Text in ungarischer und deutscher Sprache
"A relativizmus diktatúrája van kialakulóban, amely semmit sem fogad el abszolútumként, és csak az ÉN-t, és annak szeszélyeit tekinti a legfőbb mércének. Nekünk viszont más mércénk van: Isten Fia, az igazi ember. Ő maga az igazi humanizmus mércéje!...a relativizmus arra indítja az embert, hogy megalkossa a maga vallását, benépesítse sokféle, vonzó istenségekkel...olyan világ ez, amely az antik pogány vallásokra emlékeztet." (XVI.Benedek pápa)"
„A papok vigyázzanak arra, hogy ne fogadjanak el a liberálisoktól olyan elképzeléseket, amelyek a jónak maszkja alatt azt állítják, hogy összeegyeztetik az igazságosságot a hamissággal. A liberális katolikusok farkasok juhok álruhájában. A papnak nyilvánosságra kell hoznia az embereknek álnok cselekményeit, hamis terveiket. Pápistának, klerikalistának, retrográdnak, intoleránsnak fognak nevezni, de ne vegyétek figyelembe a gonoszok megvetését és gúnyolódását. Legyen bátorságotok, soha nem szabad megadnotok magatokat, nincs is szükség erre. Teljes szívből, nem titokban, hanem nyilvánosan, a támadásba kell lépnetek nem rejtett ajtók mögött, hanem mindenki látszatára.”
Szt. X. Piusz pápa

Szent X. Piusz pápa szentélye, Szent X. Piusz templom, Fort Lauderdale, Florida
Búcsúnyerés
 A teljes búcsú elnyerésének három feltétele van: a szentgyónás, szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára.


Gondolatok a házasságról és a családról
I. rész:
az abszolút monogámia, mint a civilizáció feltétele és az ember virágzásának kulcsa


Aki ma eltörli Winnetou-t, az holnap eltörli a Bibliát. Még emlékezni fogsz a szavaimra - Hahne Péter tiszteletbeli doktorrá avatása, beszédének megfogalmazása a kath.net-en


2023. augusztus 20.
Szent István király
és az Új Kenyér ünnepe
   
A gyermekek és családok védelme
 
Az EU Tanácsának az Isztambuli Egyezményről szóló mai döntése után egyre sürgetőbbé válik a gender ideológia bolgár iskolákba való bekerülése elleni népszavazás kérdése!

Ez a Kezdeményező Bizottság álláspontja a gender ideológia bolgár iskolákba és óvodákba való veszélyes behatolása elleni népszavazásról.

Az EU Tanácsa ma határozatot fogadott el az Unió csatlakozásáról az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló, Isztambuli Egyezményként ismert egyezményhez. A hír aggodalmat keltett a szülők és a civil társadalmi szervezetek körében amiatt, hogy Európa az Isztambuli Egyezményt uniós jogként írja elő, és így – hátsó kapun át - a gender-ideológia veszélyes módon behatol a bolgár iskolákba és óvodákba.

Ezt az ország neves személyiségeinek Kezdeményező Bizottsága jelentette ki, amely a bolgár nép védelme érdekében azt az álláspontot képviseli, hogy a gender ideológia nem kerülhet be az oktatási rendszerbe, és nem veszélyeztetheti a bolgár gyermekeket.Két és fél évet várt a Müncheni Egyetemen tanító professzor, Dr. phil. habil. Dr. h.c. Josef M. Seifert, hogy az eredetileg egy bíboroshoz intézett levelét nyilvánosságra hozza, és így immár az Anyaszentegyház minden bíborosához, érsekéhez és püspökéhez szóljon általa. Ha valakinek személyes ismerőse lenne bármely püspök, érsek vagy bíboros, továbbítsa neki. Hátha ez segít.


A pápalátogatás margójára

Miért jött Ferenc pápa Budapestre?  Békemisszió és új magyar pápa, mint Ferenc utóda?

A „Church Militant“ („Egyházi Militáns”) tudósítója a Rome Dispatch című podcastjában rámutat, hogy a pápa Orbán Viktorral közösen tervezhet békeküldetést. Felveti azt a kérdést is, hogy Erdő Péter magyar bíboros lehet-e Ferenc pápa utódja? A lap ugyanis "katolikus rocksztárnak" nevezi a magyar prímást, aki több nyelven beszél, egyszerre tudós és lelkipásztor. Erdő szerint az egyház nem demokrácia, hanem "krisztokrácia" lenne. Ráadásul a magyar bíboros nagyon intelligens és jó adminisztrátor válna belőle.


"KRISZTUS A JÖVŐ!"
(Ferenc pápa 2023.04.28. - 30.)
Budapesten

Kiegészítés:
KRISZTUS A JELEN ÉS A JÖVŐ!
HÚSVÉT 2023
Feltámadt Krisztus e napon, allelúja, hála légyen az Istennek!
Nagypéntek
2023
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről, a liturgiában a húsvéti szent háromnap (Sacrum Triduum Paschale) második napja.
Az Európai Unió az igazi EURÓPA és az európai emberek szégyenfoltja
Újabb perverz, sátánista kiállítás az EP székházban - a gyerekgyilkosságok „művészete”

Lássuk be az Európai Unió nevezetű kazár bűnbandára sok minden mondható csak az nem, hogy eleget tennének a klasszikus, jó értelemben megfogalmazott európai értékrendnek, civilizációnak, kultúrának. Amit ma az Európai Parlament égisze alatt látunk, az egy ember- és istentagadó, ember-ellenes értékrendet támogató, sátánista bagázs, mely alapvetően CSAK ROSSZAT tesz a normális európai emberekkel. És máris elérkeztünk a nagy kérdéshez, mire is jó az Európai Unió? Kinek is jó ez a kazár tömörülés, melynek egyetlen látható célja az európai keresztény államok ellenőrzés alá vétele.


Március 19-én indul Coreth Mária Terézia a boldoggá avatási eljárása Németújváron (Güssing)

Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20 éves évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be Ägidius Zsifkovics kismartoni és Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök március 19-én, vasárnap Németújváron (Güssing) a ferences bazilikában. Itt jelentették be egyúttal azt is, hogy megkezdődik a hercegorvos feleségének, Coreth Mária  Teréziának a boldoggá avatási eljárása. A szertartást élőben követhették a hívek az osztrák ORF2 és a német ZDF állami televíziós csatornákon.

            
Azt akarta, hogy túléljük.
Placid atya 2010-ben
 
Olofsson Károly, szerzetesi nevén Placid Olofsson 1916. december 23-án született Rákosszentmihályon. Apai ágon svéd, anyai ágon német felmenőkkel rendelkezik. Édesapja Olofsson Gusztáv középiskolai tanár volt, édesanyja Reihardt Jusztina sváb családból származott.


Az idő hiányáról

Ebben a szinte "gigantikusnak" mondott fejlődésben az okosok szerint szinte mindent elértünk, ami egyáltalán elérhető, sőt annál talán egy kicsit többet is
Ezt a melldöngető esztelen marhaságot, ami szerint mindent "okossá"" tettünk a tények és emberek milliárdjai ugyancsak cáfolják ráadásul már nagyon is látják mibe került mindez!


Magyarországért áldozta életét az itáliai szerzetes

 
Kapisztrán János 1386. június 24-én született a dél-itáliai Capestranóban látta meg a napvilágot, innen eredt vezetékneve, amely a magyar nyelvben Kapisztrán alakban maradt meg. Előkelő család sarjaként a perugiai egyetem jogi fakultásának elvégzése után világi pályára lépett, László nápolyi király szolgálatába szegődött. Tehetsége folytán az uralkodó 1412-ben őt nevezte ki Perugia kormányzójának, ahol komoly sikereket ért el a rend megszilárdítása, valamint a korrupció visszaszorításának terén.
 
Aztán egy belháború, börtön és egy látomás hatására megtért Istenhez, felbontotta eljegyzését, és 1416 októberében belépett a ferences rendbe. Sienai Szent Bernardin keze alatt tanult, az ő hatására csatlakozott a ferences regula szigorú megtartására törekvő obszerváns irányzathoz, és lépett a vándorprédikátorok sorába. Kapisztrán az obszerváns irányzat híveként az ősi regulához való visszatérést sürgette, prédikációiban azonban több olyan tételt is megfogalmazott – például Jézus nevének tiszteletét –, amivel felkeltette az inkvizíció figyelmét.
 
A szent hivatal már 1425-ben kikérdezte a szerzetest, majd négy évvel később eljárást is indított János ellen, ám a nagyszerű szónok végül bebizonyította ártatlanságát bírái előtt. Kapisztrán ebben az időben már mesterét, Bernardint is túlszárnyalta, a híradások szerint ugyanis vándorútja során több tízezres, sőt, néhol százezres tömegek várták prédikációt, és több városban csak fegyveresek tudták őt megóvni a vakbuzgó hallgatóság fanatikus szeretetétől.

Fotó: Pannonhalma

A nigériai diktatúra

Tavaly, 2021. november 15-én Biden jóváhagyta Nigéria törlését a különös aggodalomra okot adó országok (CPC) listájáról. A CPC-listát az 1998. évi nemzetközi vallásszabadságról szóló törvény és a 2016. évi Frank R. Wolf nemzetközi vallásszabadságról szóló törvény alapján hozták létre. A CPC-listán szereplő kritériumok közé tartozik (1) a kínzás, (2) a vádemelés nélküli tartós fogva tartás, (3) az erőszakos eltűnés, vagy (4) az élet, a szabadság vagy a célbiztonság kirívó megtagadása. Nigéria MINDEN kritériumnak megfelel a keresztényekkel szembeni brutális bánásmódja miatt.

Nigéria a világ legveszélyesebb országa a keresztények számára. Tavaly 4650 keresztény halt mártírhalált az iszlám terrorista csoportok által, és több mint 3000-et raboltak el. 13 000 templomot kényszerítettek bezárni, vagy romboltak le és égettek porig.


Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását
"Szabadítsuk meg az emberiséget egy totalitárius rezsimtől, amely magában foglalja minden idők legrosszabb diktatúráinak borzalmait."

Immár két éve tanúi vagyunk egy globális államcsínynek, amelyben a pénzügyi és ideológiai elitnek sikerült hatalmába kerítenie a nemzeti kormányok, az állami és magánintézmények, a média, az igazságszolgáltatás, a politikusok és a vallási vezetők egy részét, akik kivétel nélkül mind ezeknek az új mestereknek a rabságába kerültek, akik hatalmat, pénzt és társadalmi támogatást biztosítanak bűntársaiknak. A tegnapig sérthetetlennek tartott alapvető jogokat a vészhelyzet jegyében lábbal tapossák: ma egészségügyi, holnap ökológiai, utána pedig internetes vészhelyzet lesz.


A keresztényeknek be kell szállniuk az AI fegyverkezési versenybe
A mesterséges intelligencia (AI – artifical intelligence) az őt programozó emberek tükörképe, de mi történik akkor, ha nem szabunk határokat a mesterséges intelligenciának, és hagyjuk, hogy szabadon beszéljen? A mesterséges intelligencia hihetetlenül megalapozottá válik, és olyan tabu igazságokról kezd el beszélni, amelyeket senki sem akar hallani.

IRÁNYÍTJÁK A TÖMEGEKET

Noam Chomsky a Massachusetts Institute of Technology nyelvtudományokkal foglalkozó professzora, híres nyelvész, filozófus, társadalmi aktivista, rengeteg könyv szerzője, politikai elemző, korunk egyik legjelentősebb gondolkodásának számít.
Olvasd el a cikket, és sok mindent meg fogsz érteni!
Üzenet a Nyugatnak!
(Deutsche Version nachfolgend)
Azt mondjátok, térdre kell kényszeríteni Magyarországot. Azt mondjátok, Magyarországnak nincs helye az Unióban, mert senki nem lehet tagja egy közösségnek, ha nem tiszteli a közösség értékeit.
Tudjátok, mi tiszteljük a közösség értékeit, és cserébe mi is csak annyit kérünk, hogy a közösség is tisztelje a mi értékeinket, mert mi is a közösség tagja vagyunk, ugyanolyan tagjai, mint ti. Nem másodrendű, nem harmadrendű tagjai, pont olyanok, mint ti! Kifizettük az árát, busásan. Mi nem változtunk, ti változtatok meg!

A Keresztény Hit Alapítvány kuratóriumának tagjai
ÁLDOTT, BÉKÉS ÉS SIKERES 2023-AT KÍVÁNNAK!

BENNED AZ
ÚR
ÉLJEN
KITELJESEDVE
          
Bölcsvölgyi Zoltán atya születésének 100. évfordulójára

Az újlipótvárosi (lőportárdűlői) Szent Margit templom karizmatikus káplánjára, majd plébánosára emlékezünk születésének 100. és halálának 26. évfordulóján. Zoltán atya 1966-tól 1996-ig - január 28-án bekövetkezett haláláig - megújította a hitéletet a Szent Margitban, számos papot adott Egyházunknak, és gondoskodott arról, hogy a fiatalok hitét megszilárdítsa és rendíthetetlenné tegye. A Keresztény Hit Alapítvány mindhárom kuratóriumi tagja Zoltán atya (Zoli bácsi) tanítványa volt. Mellékelten PDF-ben letölthető kuratóriumi tagunk, Dr. Krajsovszky Gábor összeállítása.

"Az jut a Pokolba, aki ugyan felismeri az Isteni Igazságot, azonban mégis, szándékosan fellázad ellene."
Imádsággal és böjttel a békéért

Az orosz-ukrán háború február 24-én, vagyis fél éve kezdődött. Abban bíztunk, hogy csak pár napos villámháború lesz, de azóta is tart. Mi talán megszokjuk, hogy elég messze tőlünk fegyveres konfliktus van, aggódunk, hogy lesz-e üzemanyag, fogunk-e télen fűteni. De akik ott élnek, akiknek a gyerekei elesnek a harcokban, azok nem tudnak napirendre térni afölött, hogy hónapok óta dúl a háború.

A világ jelenleg egészen más, mint két évvel ezelőtt volt.
Itt van 20 dolog, amit a „pandémia" alatt tanultunk meg (vagy amit megerősítettek) az emberiségről:

 1. A legtöbben inkább a többséghez akarnak tartozni, minthogy a saját igazuk mellett álljanak ki.
 2. Hozzávetőlegesen az emberek 20%-ának erős önkényuralmi hajlamai vannak, amik a megfelelő körülmények között felszínre kerülnek majd.
 3. A halálfélelemmel csak a társadalmi elítéléstől való félelem vetekszik, sőt ez az utóbbi lehet, hogy még erősebb is.
 4. A propaganda manapság is ugyanolyan hatékony, mint 100 évvel ezelőtt. Az információhoz való korlátlan hozzáférés nem tette okosabbá az átlagembert.
 5. A média, a kormány meg azok, akik megbíznak bennük, bármit és mindent politikai színezetűvé tehetnek meg tesznek.


NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
AUGUSZTUS 15.
Mária Bazilika Kevelaer búcsújáró hely, Alsó-Rajna, Németország
Ördögűző pap beszámolója
Démoni üzenetek: Az ellenség használhatja a technológiát – mondja az ördögűző

A démoni támadások okai eltérőek. Sok esetben a célpontok nem szándékosan hívják be a gonosz szellemeket, hogy ezek rájuk telepedjenek. Inkább “spirituális rések” létrehozásában vesznek részt, amelyeket a gonosz lelkek meghívásnak tekintenek, ami végül támadáshoz vezet.‎
‎A démoni támadások széles körűek lehetnek, kezdve a zaklatástól, amelyben egy személy egészsége, pénzügyei és kapcsolatai érintettek; a gyötrésen keresztül, amelyben egy személy elméjét olyan zavaró képek és hangok ostromolják, amelyeket csak ők látnak és hallanak; a megszállásig, amelyben a gonosz szellemek irányítást nyernek egy személy teste fölött.‎


Ferenc pápa üzenete

- Nem kell katolikusnak lenni, hogy megértsd! Ahogyan telik az idő és érettebekké válunk, lassan rájövünk, hogy:
- egy 3000 €-os óra, ugyanazt az időt mutatja, mint egy 30 €-os
- egy 300 eurós pénztárca ugyanazt az összeget tartalmazza, mint a 30 eurós pénztárca
- a magány egy 70 négyzetméteres házban ugyanaz, mint egy 300 négyzetméteres házbanTamás Tünde cikke

"Az emberek mentális rávezetése (passzív ráerőszakolása) olyan intézkedésre, melyről a bevezetők tudják: ha nem tartják be a pszichológiai fokozatosság elvét, tervük tömeges ellenállásba ütközhet.
Most pedig térjünk rá a média által jelenleg is alkalmazott prediktív programozás technikájához, mely téma szintén aktuális, pszichológusként pedig vadonatúj cikkemben kötelességem tájékoztatni a gyanútlan lakosságot.
Valamit meg kell értenünk ezen témán belül. Mégpedig azt: teljesen mindegy, hogy kamu, vagy nem kamu egy bizonyos hír. Nem ez a döntő.


Kényszerített örökbefogadás
Dr. Nagy Sándor

DÖBBENETES!
PÜNKÖSD 2022
KEVELAER NÉMET BÚCSÚJÁRÓ HELYEN ÉS CSÍKSOMLYÓN
                        
Ertsey Attila beszéde 2022. május 29-én a Kossuth-téren, a WHO-ból való kilépést követelő tüntetésen

„A világ kettéhasadt. Az egyik fele nap mint nap engedi, hogy hazugságokkal mérgezzék tudatát és vakon rohan a szakadékba. A másik fele ébredőben van. Van, aki csak érzésben, aztán van, aki meg is fogalmazza, hogy itt valami nem stimmel. És vannak, akik mélyre ásnak és feltárják az okokat, az igazságot.
Pár napja az autóban hallgattam a rádiót. Többnyire a Bartókot bírom már csak, néha azt sem. A Kossuthon azt lesem, mit szivárogtat ki az állam a mainstream propaganda résein. A Spirit FM-en azt nézem, akad-e a balliberális oldalon még néhány épeszű ember.


       
"A szuverenitás átadása a hazaárulás bűntettének számít"
Vigano érsek a nemzetállamok szuverenitásának átadásáról a WHO-nak
Joe Hoft
Közzétéve: 2022. május 22., 7:45

Carlo Maria Vigano érsek ma reggeli emlékeztetőjében figyelmeztetett az egyes nemzetállamok szuverenitásának a WHO-ra való átruházásával járó veszélyekre.  Ez a nemzetállamok árulása.


A sátánisták hozzáférést akarnak a gyerekekhez: "Sátán Klubok" az általános iskolákban
USA: A sátánisták a gyerekekhez akarnak férkőzni

A "Sátánista Templom" (Satanic Temple) szándékosan próbálja a kisgyermekeket keresztényellenes ideológiájával beavatni az úgynevezett Sátán Klubokban, amelyek országszerte terjednek.Screenshot: The Satanic Temple (17.5.2022); https://thesatanictemple.com/pages/after-school-satan
       
Húsvét 2022

Jézus a föltámadásának estéjén "békességgel" köszöntötte az apostolokat. János apostol viszont győzelemről  beszél, pedig a győzelem a harc eredménye szokott lenni. Maga Jézus is mondta, hogy harcot hozott. Összeegyeztethető a harc és a béke? Igen, Jézus harcot hozott, melynek eredménye a béke. Kivel és mivel kell harcolnom? Elsősorban Istennel, de úgy, mint Jákob pátriárka: Nem engedlek el Uram, míg meg nem áldasz. Istennel a kegyelemért harcolok, azért a kegyelemért, hogy bennem véglegesen és tökéletesen győzzön az Isten. Azért a kegyelemért, amely egybeforraszt Istennel. Ez a békesség  Istennel, mely Isten győzelme bennem, a forrása minden egyéb békességnek. Harcolnom kell önmagammal, mert rosszabbik énem ádáz ellenségem. Eredménye: Békesség önmagammal, mert legyőztem, engedelmessé tettem vágyaimat.
 
Harcolnom kell a világgal (nem az emberekkel)! A világ minden kísértésével. Eredmény: Béke a világgal, Szent Ferenc módjára.
 
Harcolnom kell a megértésért, az egységért az emberek között. A családban, minden közösségben, az ember egész világában. A békesség a harc eredménye. Nem a másokat letipró harcé, hanem az igazságért, a szeretetért, a megértésért, megbocsátásért folytatott harcé. Jézus békéje olyan, "amelyet a világ nem adhat", Isten békéje egyedül elég az emberi szívnek.
 
Ft. Kutschi András plébános
NAGYHÉT 2022
Virágvasárnap
La Valletta katedrálisában
A szentmisét Málta bíboros érseke mondja
(részletek)
Jeruzsálem, Via Dolorosa
A ferencesek pénteki körmenete
A Szent Sír templom
  
Köszönjük a választók bizalmát!

Országgyűlési választások 2022. április 3.

"Bízzuk mindenki lelkiismeretére, hogy melyik pártot választja!"
Az ilyen megjegyzések ugyan köztetszést aratnak, azonban SEMMIT SEM ÉRNEK!

XII. Piusz pápa ma is érvényben lévő, 1949. július 1-jén kelt határozata (DH 3865), amelyet XXIII. János pápa megerősített (DH 3930), így hangzik: „Azok a hívő keresztények, akik a kommunisták materialista vagy keresztényellenes tanítását vallják, főleg, ha védelmezik és propagálják, ezen tény alapján a katolikus hit aposztatáinak minősülnek, az Apostoli Szentszék hatályába tartozó kiközösítés alá esnek, és nem járulhatnak a szentségekhez (DH 3865). Amikor a nép képviselőit választják, katolikus polgároknak nem megengedett olyan pártokra vagy jelöltekre adni a szavazatukat, akik még ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással ellentétes elveket, (…), de mégis társulnak a kommunistákkal és támogatják őket cselekedeteikkel (DH 3930).”

Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal:
>… mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést.<
“A vatikáni zsinat is kinyilvánította: az Egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadságjogok és a lelkek üdve ezt megköveteli.” /ZDF Magazin, 1974. október 10. Mindszenty bíboros nyilatkozata Bécsben/
Mindszenty-leveleskönyv, 103. oldal. Összeállította: Mészáros István. Budapest, 1997. A kiadást gondozta: az Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt.

VEGYÜK EZT TEHÁT FIGYELEMBE, AMIKOR AZ URNÁHOZ JÁRULUNK!
Segítség: JOBBRÓL AZ ELSŐ ÉS/VAGY A MÁSODIK X!
<
>
       
Ite, missa est!
"Menjetek, küldetésetek van!" - mondja a pap a szentmise végén.
Valóban, mindannyiunknak küldetésünk van - ez a küldetés Urunk Szavának meghallása, megértése, cselekedeteinkben való megélése és továbbadása embertársaink felé.
Nem marad el a számonkérés: "Megtettél mindent, vagy elszalasztottál lehetőségeket?"
Mindannyiunknak alaposan át kell gondolnunk, hogy azt az időszakot, ami az újszülöttek kezére helyezett névszalagtól a temetkezési vállalat által a lábujjunkra tett névfeliratig tart, a lehető legeredményesebben töltsük el.

Ficsor László
 • a Rajna-vidéki magyar katolikus egyházközség képviselő testületének tagja
 • a Magyar Nemzetőrség németországi parancsnoka és nagykövete
 • a Keresztény Hit Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • a Magyarok Világszövetségének képviselője Németországban
 • újságíró, média-menedzser, operatőr, hangmérnök
 • a Düsseldorfi Tartományi Felsőbíróság által meghatalmazott fordító

Bűnös, akinek más a véleménye
 Magyar Nemzet - Jánosi Dalma (Róma)
 
Interjú Domenico Airoma olasz ügyésszel
 
– Mit büntetne egészen pontosan a homo- és transzfóbiát büntető törvényjavaslat?
– Fontos leszögezni, hogy a nemi alapú diszkriminációt és erőszakos cselekedeteket a jelenleg érvényben lévő törvények már szigorúan büntetik. Az érvényben lévő jogszabályhoz képest az új javaslatban a szexuális identitás diszkriminálására való felbujtás az új elem. Ezen a ponton merülnek fel az aggályok. Nem egy konkrét cselekedetet, egy elkövetett bűntettet szankcionál, hanem az erre való ösztönzést, biztatást. A problémák ott kezdődnek, hogy az LMBTQ-szervezetek között sincs konszenzus arról, mit jelent pontosan a homofóbia, és a nemek sincsenek pontosan definiálva. Ezt aggasztónak tartom ügyészként, hiszen egy büntető jogszabály a pontos meghatározáson alapszik. Ebben az esetben nincs egyértelműen defi­niálva, milyen magatartást szankcionál. Jogosan merül fel a gyanú, hogy nem az elkövetett bűntett, hanem egyfajta világszemlélet és életmód válik bűncselekménnyé.

– Milyen jogi következményei lehetnek annak, ha valaki nem osztja ezt a világnézetet?
 
– Számos példával találkozhatunk azokban az országokban, ahol ilyen törvény már létezik. Például Spanyolországban, ahol egy érseket azért tartóztattak le, mert figyelmeztette a hívőket arra az alapvető biológiai tényre, hogy a szaporodásnak szexuális vonatkozásai vannak, egy nő és egy férfi nélkül lehetetlen. Vagy egy angliai iskolában egy anyát a gyermekei előtt tartóztattak le, mert nem volt hajlandó „egyes, kettes szülő”-ként aláírni a bizonyítványt. Büntethetők lehetnek azok az anyák és apák,  akik nem javasolják gyermekeiknek bizonyos csoportokban vagy  szervezetekben való részvételt, mivel úgy vélik, nem felel meg a  világnézetüknek, valamint nem járul hozzá gyermekeik egészséges,  kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Ha gyermekeik egy közösségben megosztják  szüleik intő szavát, akkor máris feljelenthetők lesznek gyűlöletkeltés  ­miatt, mivel diszkriminatív gondolatot ültettek gyermekeik fejébe. Hat  év szabadságvesztés fenyegeti azon szervezetek vezetőit, akik azt merik  állítani, hogy a házasság egy nő és egy férfi kötelékén alapszik.

Mindszenty ma is eszménykép

 Azt a harcot, amelyet Mindszenty hercegprímás a magyar katolicizmus élén a kommunizmussal vívott, a bolsevisták kényszerítették az Egyházra. Ez a küzdelem védekezés volt a mindjobban kommunista befolyás alá kerülő közhatalom vallásellenes intézkedései és a harcos istentelenség támadásai ellen.
 
A kommunista rendszer mindent elkövetett, hogy az Egyházat megfossza annak lehetőségétől, hogy híveivel szabadon érintkezzék és a vallásos eszményt háborítatlanul ápolhassa. Ennek érdekében nem riadt vissza a legdurvább törvénysértésektől sem.
 
Mindszenty bíboros, az ország első főpapja, ebben a harcban a magyar nép elhivatott vezetőjeként emelkedik mindenki fölé, aki az alapvető emberi szabadságjogok rendíthetetlen védelmezője. Egyaránt védelmébe veszi a népellenes és háborús bűnök vádjával fogva tartott tízezreket, az ősi otthonaikból kiüldözött szlovákiai magyarokat és a kitelepítéssel büntetett hazai svábságot. Ő emeli fel egyedül tiltakozó szavát a magyar nemzettel szemben igazságtalan és egész Közép-Európa őszinte megbékélését lehetetlenné tevő párizsi békeszerződés ellen. Az erkölcstelen eszközökkel, nem egyszer kíméletlen terrorral vívott hatalmi harcok közepette a közéleti tisztaságot és felelősségtudatot sürgeti. Személyes érdeme, hogy a papság és a hívek félrevezetését célzó körmönfont kommunista propagandát a kellő időben szervezett ellenakciókkal hatástalanná tudta tenni.

A katolikus szülők mozgósításával megmentette a hitvallásos iskolákat az államosítástól és a kötelező vallásoktatás továbbra is érvényben maradt. Kiváló szervezőképessége, fáradhatatlan buzgósága és egyéni varázsa folytán soha nem tapasztalt mértékben erősödött meg a katolikus öntudat és egyre inkább elmélyült a vallásos élet.

Mindezek a nyilvánvaló eredmények engesztelhetetlen gyűlöletet váltottak ki a marxisták táborában. Főleg azért gyűlölték a hercegprímást, mivel vallásellenes célkitűzéseiket – elsősorban a Nyugat megtévesztésére – a törvényesség látszatával szerették volna elérni, de a hercegprímás lépten-nyomon leleplezte valódi szándékaikat és éles fénybe állította a kiáltó törvénytelenségeket. Világos volt, hogy amíg Mindszenty bíboros főpásztori székében marad, a marxisták minden erőfeszítése hiábavaló. E felismerés után a világkommunizmus egy minden eddigit felülmúló rágalomhadjáratot indított a magyar hercegprímás ellen.

Vecsey József
Mire megy ki a "játék"?

A világ páratlan válságban van. Ezt a válságot a Sátán váltotta ki. Mi a célja?

 1. A nemzetállamok megsemmisítése, egy "világkormány" létrehozása. Ez a "világkormány" természetesen balliberális, ateista elveket vallana.
 2. A családok szétbomlasztása a "szivárványos" és hasonló mozgalmakkal. Ha nincs család, akkor a gyermekek a "levegőben lógnak", nincs semmi erkölcsi támpontjuk.
 3. A kereszténység szétbomlasztása "álmenekültek" Európába küldésével. Ezek többsége kiképzett katona, akik csak parancsra várnak a mobiltelefonjukon. Szinte mindennaposak a templomrombolások és a fegyveres merényletek.

Mindannyiunk feladata, hogy összefogjunk a Gonosz ármánykodása ellen, és még többet imádkozzunk Isten segítségéért esedezve!


A népirtás tíz szakasza (egy a facebookon megjelent videofelhívás recenziója)

A népirtás témájával foglalkozó amerikai kutató, Gregory H. Stanton megvizsgálta a múltban lejátszódott különböző népirtások folyamatát. Felismerte, hogy ez a folyamat egy bizonyos minta szerint épül fel, azaz bizonyos megfigyelhető lépések mentén bontakozik ki az az út, amely végül a népirtásig vezet. Ezek a szimptómák nem feltétlenül egymásra következően jelennek meg; egy és ugyanazon időben, egymást átszőve is feltűnhetnek.


Aki a jövőben nem hajlandó rendelkezni ezzel az "egyetemes igazolvánnyal", a társadalom kitaszítottja lesz, és valószínűleg gyanúsítottnak, potenciális bűnözőnek vagy terroristának számít.

A terv: totális megfigyelés 2030-tól?

Az Egyesült Nemzetek Szervezete azt tervezi, hogy a bolygón minden férfi, nő és gyermek biometrikus azonosító kártyával rendelkezzen 2030-ig . A svájci Genfben található központi adatbázis összegyűjti ezeket a kártyákat. Több alternatív média szerint ezek a tervek azoknak a "globális céloknak" lennének részei, amelyeket az ENSZ szeptember végén indított el, és amelyek valójában az " Új Világrend " létrehozásának alapját képezik.


Hineni - Íme Uram, itt vagyok!"
Interjú Benjamin Philip-el, Jeruzsálem legnagyobb segélyszervezetének, a Hineni Jerusalem-nek a vezetőjével.


Szent István király, az államalapítás és az Új kenyér ünnepe: augusztus 20.
Ez a nap Magyarország legjelentősebb ünnepe.
Pio atya Magyarországról szóló próféciája:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!" (Lejegyezte Pio atya)
Forrás: MARANA THA újság. 2009.
Üzenet a Nyugatnak!

Azt mondjátok, térdre kell kényszeríteni Magyarországot. Azt mondjátok, Magyarországnak nincs helye az unióban, mert senki nem lehet tagja egy közösségnek, ha nem tiszteli a közösség értékeit.
Tudjátok, mi tiszteljük a közösség értékeit, és cserébe mi is csak annyit kérünk, hogy a közösség is tisztelje a mi értékeinket, mert mi is a közösség tagja vagyunk, ugyanolyan tagjai mint ti. Nem másodrendű, nem harmadrendű tagjai, pont olyanok mint ti! Kifizettük az árát, busásan. Mi nem változtunk, ti változtatok meg! Mi csak úgy szeretnénk élni, ahogyan azt megszoktuk.

 
Szentmisék a nyári szabadság alatt is:


Ne felejtsük: nincs vasárnap szentmise nélkül!
Aktuális videónk:
Áldott pünkösdi ünnepeket!

Fotók: Dormitio Bazilika, Jeruzsálem.
A Zion (Sion) hegyén található Dormition (Mária Elszenderülése) templom altemplomának közepén az elalvó Mária szobra látható, és körben az egyes nemzetek kápolnái, köztük Magyarországé is.
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz