Antiglobalista szövetség - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez, és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

"Szabadítsuk meg az emberiséget egy totalitárius rezsimtől, amely magában foglalja minden idők legrosszabb diktatúráinak borzalmait."

(LifeSiteNews) – Immár két éve tanúi vagyunk egy globális államcsínynek, amelyben a pénzügyi és ideológiai elitnek sikerült hatalmába kerítenie a nemzeti kormányok, az állami és magánintézmények, a média, az igazságszolgáltatás, a politikusok és a vallási vezetők egy részét, akik kivétel nélkül mind ezeknek az új mestereknek a rabságába kerültek, akik hatalmat, pénzt és társadalmi támogatást biztosítanak bűntársaiknak. A tegnapig sérthetetlennek tartott alapvető jogokat a vészhelyzet jegyében lábbal tapossák: ma egészségügyi, holnap ökológiai, utána pedig internetes vészhelyzet lesz.

Ez a globális államcsíny megfosztja az állampolgárokat a védekezés minden lehetőségétől, mivel a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom is bűnrészes a törvény, az igazságszolgáltatás és az élet céljának a megsértésében. Globális államcsínyről van szó, mert ez a polgárok elleni támadás az egész világra kiterjed, nagyon ritka kivételektől eltekintve. Ez egy világháború, ahol mindannyian ellenségek vagyunk, még azok is, akik akarva-akaratlanul még nem értették meg a történtek jelentőségét. Ez egy háború, amelyet nem fegyverekkel, hanem illegitim szabályokkal, gonosz gazdaságpolitikával és a természetes jogok elviselhetetlen korlátozásával vívnak.

Nemzetek feletti szervezetek, amelyeket nagyrészt az államcsíny összeesküvői finanszíroznak, avatkoznak be az egyes nemzetek kormányzásába és emberek milliárdjainak az életébe, kapcsolataiba és egészségébe. Természetesen a pénzért teszik, de még inkább a hatalom központosítása érdekében, hogy egy bolygódiktatúrát hozzanak létre. Ez a Világgazdasági Fórum Nagy Újraindítás (Great Reset) és az Egyesült Nemzetek Agenda 2030 projektje. Ez az Új Világrend terve, amelyben az Egyetemes Köztársaság mindenkit rabszolgává tesz, és az emberiség vallása eltörli a Krisztusba vetett hitet.

Ezzel a globális államcsínnyel szemben szükség van egy nemzetközi Antiglobalista szövetség megalakítására, amely összegyűjti mindazokat, akik szembe akarnak szállni a diktatúrával, akiknek nem áll szándékában egy arctalan hatalom rabjaivá válni, akik nem engedik, hogy eltöröljék saját identitásukat, egyéniségüket, saját vallási hitüket. Ha a támadás globális, a védekezésnek is globálisnak kell lennie.

Felszólítom a kormányzókat, politikai és vallási vezetőket, értelmiségieket és minden jóakaratú embert, hogy egyesüljenek egy olyan szövetségben, amely kibocsájt egy antiglobalista kiáltványt, pontról pontra cáfolva az Újvilág disztópiájának tévedéseit és eltéréseit, és konkrét alternatívát dolgoz ki a közjó, a kereszténység erkölcsi alapelvei, a hagyományos értékek, az élet és a természetes család védelme, az üzlet és a munka védelme, az oktatás és a kutatás előmozdítása, valamint a közjó által ihletett politikai program konkrét alternatíváinak elrendelése és a Teremtés tisztelete érdekében.

Ennek az Antiglobalista Szövetségnek össze kell fognia azokat a nemzeteket, amelyek ki akarnak törni a zsarnokság pokoli igája alól, és meg akarják erősíteni saját szuverenitásukat, kölcsönös együttműködési megállapodásokat kötve azokkal a nemzetekkel és népekkel, akik osztoznak elveikben, valamint a szabadság, az igazságosság és a közös jó iránti vágyakozásban. El kell ítélnie az elit bűneit, azonosítania kell a felelősöket, nemzetközi bíróságok elé kell állítania őket, és korlátozni kell túlzott hatalmukat és káros befolyásukat. Meg kell akadályoznia a lobbik fellépését, mindenekelőtt az állami tisztviselők és az információs iparban dolgozók korrupciója elleni küzdelemmel, valamint a társadalmi rend destabilizálására használt tőke befagyasztásával.

Azokban a nemzetekben, ahol a kormányok az elitnek vannak alárendelve, népi ellenállási mozgalmakat és nemzeti felszabadító bizottságokat kell létrehozni, bevonva a társadalom minden szektorának képviselőit, hogy a közjótól ihletett radikális politikai reformot javasoljanak, és határozottan fellépjenek a globalista program új-malthuzianista projektje ellen.

Arra hívom mindazokat, akik meg akarják védeni a hagyományos keresztény társadalmat, hogy találkozzanak egy mielőbbi nemzetközi fórumon, amelyen a különböző nemzetek képviselői tömörülnek, hogy komoly, konkrét és világos javaslatot tegyenek. Felhívásom a politikai vezetőkhöz és azokhoz a kormányzókhoz szól, akik törődnek polgáraik javával, figyelmen kívül hagyva a politikai pártok régi rendszereit, valamint a hatalom és a pénz rabszolgái által kikényszerített logikát. Összehívom a keresztény nemzeteket kelettől nyugatig, hívom az államfőket és az intézmények, a gazdaság, a munkahelyek, az egyetemek, az egészségügy és az információs erők egészséges erőit, hogy csatlakozzanak egy közös projekthez, felborítva a régi rendszereket és félretéve az ellenségeskedéseket, amelyek az emberiség ellenségei szítanak az "oszd meg és uralkodj" nevében. Nem fogadjuk el ellenfelünk szabályait, mert azok pontosan azért születtek, hogy ne reagáljunk, és ne tudjunk hatékony és éles ellenzéket szervezni.

Felszólítom a nemzeteket és polgáraikat, hogy szövetkezzenek Urunk Jézus Krisztus, az egyetlen Király és Megváltó, a Béke Fejedelme keresztje alatt. In hoc signo vinces.

Alapítsuk meg ezt az Antiglobalista Szövetséget, adjunk neki egyszerű és világos programot, és szabadítsuk meg az emberiséget a totalitárius rezsimtől, amely magában foglalja minden idők legrosszabb diktatúráinak borzalmait. Ha továbbra is késlekedünk, ha nem értjük meg a mindannyiunkra leselkedő fenyegetést, ha nem reagálunk szilárd és bátor ellenállásba szerveződve, akkor ezt a lábát mindenhol megvető pokoli rezsimet nem lehet megállítani. És a Mindenható Isten segítsen és oltalmazzon minket.

+ Carlo Maria Viganò érsek, az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli nunciusa

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-calls-for-an-anti-globalist-alliance-under-the-cross-of-christ-the-king-to-fight-new-world-order/

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz