Búcsúnyerés - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Búcsúnyerés

 
A teljes búcsú elnyerésének három feltétele van: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.
 
A Szentatya szándékára történő imádság föltétele: Miatyánk és egy Üdvözlégy Mária, de a hívő ezek mellett még más imádságokat is mondhat egyéni buzgóságból.
 
Amennyiben a teljes búcsú egy templom vagy kápolna látogatásához kötődik, a föltételek:
 
 • a hely jámbor látogatása,
 •  
 • egy Miatyánk és egy Hiszekegy imádkozása,
 •  
 • valamint imádságok a Szentatya szándékára
 
Az év bármely napján elnyerhető búcsúk:
 
 • fél órás szentségimádás, de részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítatos lélekkel szentséglátogatást végez, és áhítatos lélekkel elimádkozza az Ó      szentséges Lakoma; Azért ezt a nagy Szentséget imákat
 •  
 • keresztúti ájtatosság elvégzése
 •  
 • a  Szentolvasó elimádkozása templomban, kápolnában, vagy családon belül
 •  
 • a  Szentírás jámbor olvasása vagy hallgatása legalább fél óráig
 
Azok a hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésben részt vesznek vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák, a szokásos föltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a Pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:
 
1)  a bazilika felszentelésének évfordulóján (augusztus 15.);
 
2)  a titulus liturgikus megünneplésének napján (Nagyboldogasszony augusztus 15);
 
3)  Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;
 
4)  a bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.);
 
5)  évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19.);
 
6)  évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.
 
A szokásos föltételek mellett teljes búcsúban részesül az a hívő:
 
– aki az év első napján Isten segítségét kérve elénekli a Veni Creator himnuszt
 
– aki nagyböjt péntekjein szentáldozás után a feszület előtt elimádkozza az Íme, jóságos, édes Jézusom kezdetű imádságot
 
– aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba helyezett Oltáriszentség előtt elimádkozza a Tantum ergot.
 
– aki áhítattal részt vesz a Nagypénteki liturgián és kereszthódolatot végez
 
– aki a Húsvéti vigílián, vagy keresztelésének évfordulóján megújítja keresztségi ígéreteit
 
– aki Pünkösd ünnepén Isten segítségét kérve elénekli a Veni Creator himnuszt
 
– aki az Úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz
 
– aki augusztus 2-án Porciunkula Búcsúján meglátogatja a plébániatemplomot
 
– aki az év utolsó napján hálaadásul elimádkozza a Te Deumot

 
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz