Bulgária tiltakozása - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
A gyermekek és családok védelme

Az EU Tanácsának az Isztambuli Egyezményről szóló mai döntése után egyre sürgetőbbé válik a gender ideológia bolgár iskolákba való bekerülése elleni népszavazás kérdése!
Ez a Kezdeményező Bizottság álláspontja a gender ideológia bolgár iskolákba és óvodákba való veszélyes behatolása elleni népszavazásról.

Az EU Tanácsa ma határozatot fogadott el az Unió csatlakozásáról az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló, Isztambuli Egyezményként ismert egyezményhez. A hír aggodalmat keltett a szülők és a civil társadalmi szervezetek körében amiatt, hogy Európa az Isztambuli Egyezményt uniós jogként írja elő, és így – hátsó kapun át - a gender-ideológia veszélyes módon behatol a bolgár iskolákba és óvodákba.

Ezt az ország neves személyiségeinek Kezdeményező Bizottsága jelentette ki, amely a bolgár nép védelme érdekében azt az álláspontot képviseli, hogy a gender ideológia nem kerülhet be az oktatási rendszerbe, és nem veszélyeztetheti a bolgár gyermekeket.

A Kezdeményező Bizottság tagjai között találhatók olyan híres személyiségek, mint a bolgár ritmikus gimnasztika legendája, Neshka Robeva és a labdarúgás legendája, Emil Kostadinov, Vladimir Sheytanov ügyvéd és sok neves jogász, Vladi Vargala, továbbá írók, kiadók, újságírók, neves sportolók, valamint a bolgár szülői szervezetek vezető képviselői.

Mit jelent az uniós döntés Bulgária számára?
"Reálisan nézve, most, hogy van egy alkotmánybírósági határozatunk, a mai politikai dokumentum nem kötelező érvényű Bulgária számára, és nem fogja befolyásolni a bolgár jogszabályokat. Annak ellenére, hogy az Isztambuli Egyezmény az európai jog részévé válik, nem kötelezhetnek bennünket arra, hogy olyasmit alkalmazzunk, amit nem ratifikáltunk, különösen, hogy van egy alkotmánybírósági határozat" – mondta ki a Kezdeményező Bizottság.

Ellentmondás:
Az EU működéséről szóló szerződés 216. cikke szerint azonban "a Közösség által kötött megállapodások jogilag kötelezőek az európai intézményekre és a tagállamokra. Jelen esetben a szóban forgó megállapodást az EU kötötte, így az a tagállamokra is érvényes" - áll a Kezdeményező Bizottság véleményében.

A mai döntéssel az Unió az összes tagállam hozzájárulása nélkül is ratifikálhatja az isztambuli egyezményt, mivel elegendő a minősített többség. Ebben az esetben az Isztambuli Egyezmény mint nemzetközi szerződés beépülne a nemzeti jogunkba, és elsőbbséget élvezne az azzal ellentétes nemzeti jogszabályokkal szemben - közölte a Kezdeményező Bizottság.

A kronológia:
A Bolgár Köztársaság Alkotmánybírósága a 3/2018. számú alkotmánybírósági ügyben hozott 13. számú határozatában. úgy döntött, hogy az úgynevezett Isztambuli Egyezmény nem felel meg a hatályos bolgár alkotmánynak, mivel belsőleg ellentmondásos, és egy harmadik társadalmi nemet vezet be, amely nem egyeztethető össze az alaptörvényünkkel. A bírák arra a közös a felismerésre jutottak, hogy ha társadalmunk elveszíti a férfi és a nő közötti különbségtétel képességét, akkor az erőszak elleni küzdelem formális és végrehajthatatlan kötelezettségvállalás marad.

A bíróság megállapította, hogy az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezménye, az úgynevezett Isztambuli Egyezmény, amelyet a Bolgár Köztársaság 2016.04.21-én írt alá, nem felel meg a hatályos bolgár alkotmánynak. Az ET figyelmét felhívták erre. Annak ellenére, hogy a bolgár kormány és több nem kormányzati szervezet kijelentette, hogy a ratifikációra rövid időn belül sor kerül, a mai napig Bulgária az egyetlen ország a Balkán-félszigeten és egyike annak a hat uniós országnak, amely nem ratifikálta az Isztambuli Egyezményt.

Az Alkotmánybíróság döntésével összhangban Bulgária nem támogatta az Európai Unió nevében az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásról szóló két tanácsi határozattervezetet, amelyekhez a Tanács az Európai Parlament jóváhagyását kéri. Az Európai Parlament 2023.02.15-i állásfoglalásával felszólította az Európa Tanácsot, hogy további késedelem nélkül biztosítsa az egyezményhez való gyors és teljes körű csatlakozást.

Az Európai Unió Tanácsának az Isztambuli Egyezményről szóló mai (2023. 06. 01-i) döntése még élesebben veti fel azt a kérdést, hogy népszavazást kell tartani a gender ideológia bolgár iskolákba és óvodákba való bekerülése ellen. „Támogassanak minket!” - kéri a Kezdeményező Bizottság.

A bizottság szerint már országszerte aktív petíciós kampány folyik a népszavazás érdekében, amelyet a bolgár társadalom erőteljesen támogat.
   
Igen! Védjük a gyermekeket és a családot!
Támogatja-e a nemi átalakítással kapcsolatos képzés, oktatás és propaganda, valamint a férfitól és nőtől eltérő nemre vonatkozó fogalmak bevezetésének tilalmát a gyermekek és tanulók körében a bolgár oktatási rendszerben?
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz