Chomsky - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
IRÁNYÍTJÁK A TÖMEGEKET (deutsche Version s. unten)
  
Noam Chomsky a Massachusetts Institute of Technology nyelvtudományokkal foglalkozó professzora, híres nyelvész, filozófus, társadalmi aktivista, rengeteg könyv szerzője, politikai elemző, korunk egyik legjelentősebb gondolkodójának számít – írja róla az El Club de los Libros Perdidos.
 
Könyveit a világ minden táján sokan forgatják. Különös népszerűségre tett szert az a kiadványa, amiben egy általa összeállított lista található azokról a módszerekről, trükkökről, amelyekkel az emberek tudatát képesek manipulálni a média és a kormány igényei szerint.
 
Olvasd el és sok mindent meg fogsz érteni:

 
A figyelem-elvonásos trükk

A társadalmak irányításának egyik legalapvetőbb módszere az, hogy elvonják az emberek figyelmét a politikai és gazdasági vezetői körök által fontosnak tartott problémákról és döntésekről, ugyanakkor az információs teret folyamatosan megtöltik fajsúlytalan, jelentéktelen információkkal.
 
A figyelemelterelés nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy megakadályozzák a polgárok számára a modern filozófiai irányvonalak, a fejlett tudomány, a közgazdaságtan, a pszichológia, a neurobiológia és a kibernetika területén elérhető tudás megszerzését.
 
Ehelyett az információs tér tele van sport, show business, miszticizmus és egyéb, valós tartalmat mellőző elemekkel, és a különböző alapvető emberi ösztönökre hatnak, az erotikusságtól a kemény pornográfiáig, a hétköznapi szappantól a könnyű és gyors meggazdagodásig.

 
Probléma – reakció – megoldás

Ez alatt azt érti, hogy mesterséges problémát hoznak létre, egyfajta „helyzetet”, amelynek egy célja van csak, mégpedig az, hogy egy bizonyos reakciót provokáljon ki az emberek körében, hogy önmaguk követeljék meg az uralkodó körök számára szükséges intézkedések meghozatalát.
 
Például, nagyvárosokban elkövetett erőszakos bűncselekmények sorozatával, vagy véres terrorista cselekmények megszervezésével érik el azt, hogy az állampolgárok maguk követeljék az olyan törvények elfogadását, melyek a biztonsági intézkedések szigorítását és a polgári szabadságjogokat korlátozó politikát tesznek lehetővé a kormány számára.
 
Vagy valamiféle gazdasági, terrorista vagy technológiai válságot generálnak, hogy az emberek egyszerűbben bólintsanak rá ilyen intézkedésekre, mondván, hogy „szükséges rossz” és csak így lehet a válság következményeit kiküszöbölni, amik megnyirbálják a szociális jogokat. De meg kell jegyezni, hogy a válságok maguktól csak úgy nem születnek.

 
A fokozatosság elve

Hogy a népszerűtlen intézkedéseket az állampolgárok elfogadják, elegendő, hogy azokat napról napra, évről évre, fokozatosan vezessék be. Ily módon az 1980-as, és 1990-es években a Föld majdnem egészét érintő új, társadalmi-gazdasági irányvonal (neoliberalizmus) került bevezetésre.
 
Röviden: az állami szerepek minimalizálása, a privatizáció, a bizonytalanság, az instabilitás, a tömeges munkanélküliség, a bérek, amelyek már nem szolgálnak tisztességes élet fenntartására. Ha mindezeket egyszerre vezették volna be, az biztosan forradalomhoz vezetett volna.

 
A végrehajtás késleltetése

A népszerűtlen döntések keresztülvitelének másik módja, hogy a „fájdalmasnak és szükségesnek” nyilvánított intézkedés végrehajtását elnapolják. Sokkal könnyebb elfogadni minden áldozatot a jövőben, mintsem a jelenben.
 
Először is, mert nem fog azonnal megtörténni. Másodszor, mivel az emberek többsége hajlamos arra, hogy naiv reményeket tápláljunk azzal, hogy „holnap minden jobb lesz”, és elkerülhetik azt a meghozandó áldozatot, amit tőlük követel az aktuális hatalom.
 
Ez több időt ad a polgároknak arra, hogy megszokják a változás tényét, és alázatosan elfogadják őket, amikor eljön az idő.
 

A nép infantilissá tétele

A legtöbb nagy nyilvánosságnak szóló propaganda olyan érveket, karaktereket, szavakat és intonációt használ, mintha értelmi képességekben korlátozott tanulókkal, esetleg szellemi fogyatékkal élőkkel kommunikálnának.
 
Minél erősebben próbálja meg valaki félrevezetni a célközönségét, annál inkább igyekszik gyermekkori beszédfordulatokat használni. Hogy miért?
 
Ha valaki úgy beszél a másikkal, mintha az 12 éves lenne, akkor a várható reakció, a befolyásolhatóság mértéke is olyan lesz, mint ami az ilyen korú gyermekekre jellemző.

 
Az érzelmekre hatás

Az érzelmekre gyakorolt hatás az idegnyelvészeti programozás jellegzetes módszere, amelynek célja az emberek racionális elemzési képességének blokkolása, és ennek eredményeképpen – általában – a kritikai gondolkodás képességének az elfojtása.
 
Másrészről az érzelmi tényező használata lehetővé teszi, hogy kinyisson egy ajtót az emberek tudatában, hogy oda különféle gondolatokat, vágyakat, félelmeket, veszélyeket, kényszereket vagy meghatározott viselkedésmintákat telepítsenek. A varázslat abban van, hogy amíg mindenki azzal van elfoglalva, hogy milyen kegyetlen a terrorizmus, mennyire igazságtalan a hatalom, mennyien éheznek és szenvednek, láthatatlan, mi is folyik a színfalak mögött, a valóságos okokat, ami miatt mindez történik, senki sem látja. Az érzelem a logika ellensége.

 
A nép elbutítása

Ez egy kiemelkedően fontos stratégia annak biztosítására, hogy az emberek ne tudják megérteni azokat a technikákat és módszereket, amelyek segítségével az akaratukat ellenőrizhetik és maguknak alárendelhetik őket.
 
Az alacsonyabb társadalmi osztályoknak nyújtott oktatás minőségének olyannak kell lennie, hogy az alsóbb társadalmi osztályokat a magasabb osztályoktól elválasztó, tudatlanságból eredő különbség olyan szinten maradhasson, amelyet az alsóbb osztályokból érkezők nem tudnak leküzdeni.

 
A középszerűség divattá tétele

A hatalom szeretné elérni, hogy az emberek fejében az a képzet honosodjon meg, hogy divatosnak lenni butaság, közönséges és illetlenség. Ez összefügg a fentebb leírtakkal, mivel a középszerűség a modern világban hatalmas méreteket ölt és a társadalom minden területén megjelenik, a vallástól kezdve a tudományokon át a művészetig és a politikáig.
 
A botrányok, a bulvárújságok, a jóslás és a mágia, a kétes humor és a populista cselekvések egyaránt hasznosak a cél eléréséhez: megakadályozni, hogy az emberek képesek legyenek ésszel felfogni és összefüggéseiben látni, mi folyik a világon.

 
A bűntudatkeltés művészete

A másik feladat az, hogy egy személy úgy gondolja, hogy csak ő maga a hibás a saját szerencsétlenségei miatt, amelyek az értelmi képességeinek, ismereteinek vagy erőfeszítéseinek hiányában következnek be.
 
Ennek eredményeképpen a gazdasági rendszer elleni lázadás helyett a személy elkezdi magát elnyomni, mindent hibáztat, ami egy depressziós állapotot eredményez, és többek között tétlenséget idéz elő.

 
Az emberi természet kiváló ismerete

Az elmúlt 50 évben a tudomány fejlődésében bekövetkezett hihetetlen előretörés egyre növekvő szakadék kialakulásához vezetett a hétköznapi emberek ismerete és az uralkodó osztályok által használt és birtokolt ismeretek között.
 
A biológia, a neurobiológia és az alkalmazott pszichológia révén a rendszer most már lépéselőnyben van az átlagemberhez képest annak fiziológiáját és a pszichéjét érintő kérdésekben. A rendszer immáron többet tud egy közönséges emberről, mint az saját magáról.
 
Ez azt jelenti, hogy a legtöbb esetben a rendszer nagyobb hatalmat és nagyobb befolyást gyakorol az emberekre, mint azok saját magukra.

Noam Chomsky

 
Chomsky verfasste einen didaktischen Text, in dem er die Strategien der Massenmanipulation beschreibt. Seine Gedanken zu diesem Thema sind tiefgründig und komplex. Doch zu didaktischen Zwecken fasste er den gesamten Inhalt in einfachen Grundsätzen zusammen, die für alle zugänglich sind.

 
 
1. Kehre die Aufmerksamkeit um: eine der Strategien der Manipulation
 
Laut Chomsky sei die am häufigsten angewandte Strategie der Manipulation der Gesellschaft das Umkehren der Aufmerksamkeit. Sie bestehe im Grunde genommen darin, die Aufmerksamkeit des Publikums auf irrelevante oder banale Themen zu lenken. Auf diese Weise bleibe der Verstand der Gesellschaft beschäftigt.
 
 
Um die Menschen abzulenken, würden sie mit Informationen vollgestopft. Man schreibe zum Beispiel Sportveranstaltungen oder aber auch Shows, Sehenswürdigkeiten, etc. zu viel Wichtigkeit zu. Das führe dazu, dass die Menschen den Blick dafür verlieren, was ihre wirklichen Probleme seien.

 
 
2. Erzeuge Probleme und liefere die Lösung
 
Manchmal lassen die großen Mächte absichtlich von gewissen Realitäten ab oder kümmern sich nicht ausreichend um diese. Der Gesellschaft verkaufen sie das dann als ein Problem, dass einer externe Lösung bedürfe. Sie selbst aber schlagen dann eine Lösung vor.
 
Dabei handelt es sich um eine Strategie der Manipulation der Gesellschaft, um Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind. Wenn man beispielsweise ein öffentliches Unternehmen privatisieren will und absichtlich dessen Leistung reduziert, rechtfertigt das letztendlich den Kauf.
 
W
 
3. Stufe Änderungen ab
 
Das ist eine weitere Strategie der Massenmanipulation, um Maßnahmen einzuführen, die die Menschen normalerweise nicht akzeptieren würden. Sie bestehe darin, nach und nach Maßnahmen in die Tat umzusetzen, sodass sie praktisch unbemerkt bleiben, sagt Chomsky.
 
Das ist zum Beispiel mit der Einschränkung des Arbeitsrechts passiert. In verschiedenen Gesellschaften wurden Maßnahmen oder Arbeitsweisen, eingeführt, in denen es normal erscheinen soll, dass ein Angestellter zum Beispiel keinerlei Recht auf eine Sozialversicherung hat.

 
 
4. Aufschub von Änderungen
 
Diese Strategie zielt darauf ab, die Gesellschaft glauben zu lassen, dass eine Maßnahme ergriffen wird, die eine gewisse Zeit lang Schaden mit sich bringe, aber im Hinblick auf die Zukunft der gesamten Gesellschaft und selbstverständlich auch des Menschen im Einzelnen große Vorteile bringen könne.
 
 
Das Ziel dabei sei es, dass sich die Menschen an die Maßnahme gewöhnen und sie nicht zurückweisen, weil sie an das zufriedenstellende Resultat von morgen denken. Wenn dann dieser Moment gekommen sei, habe der Effekt der Normalisierung schon gegriffen und die Bevölkerung protestiere nicht, weil die versprochenen Vorteile doch nicht eintreffen.

 
 
5. Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern
 
Viele der Botschaften, die wir durch den Fernseher, besonders durch Werbung, erhalten, sind in kindlicher Sprache verfasst. Es werden Gesten, Worte und Sichtweisen verwendet, die konziliant und in gewisser Weise naiv sind.
 
Damit solle der Widerwille der Bevölkerung ausgeschaltet werden, meint Chomsky. Mithilfe dieser Strategie der Manipulation der Gesellschaft möchte man die kritische Denkweise der Menschen neutralisieren. Auch Politiker greifen auf diese Strategien zurück und inszenieren sich manchmal als elterliche Figuren.

 
 
6. Konzentriere dich auf Emotionen und nicht auf Reflexion
 
Botschaften, die von ganz oben kommen, seien nicht für den reflektierenden Verstand der Menschen gedacht. Durch sie sollen vor allen Dingen Emotionen ausgelöst werden, man wolle in das Unterbewusstsein der Individuen eindringen. Daher sind viele dieser Botschaften emotionsgeladen.
 
Mithilfe dieser Strategie solle in gewisser Weise ein Kurzschluss der rationalen Denkweise der Bevölkerung erzeugt werden. Dank der Emotionen werde der eigentliche Inhalt der Botschaft verschleiert und es werde nicht gesagt, worum es im Grunde genommen gehe. Somit werde die Fähigkeit der kritischen Hinterfragung neutralisiert.

 
 
7. Versuche, die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten
 
Die Ignoranz der Gesellschaft aufrechtzuerhalten ist eines der Ziele der großen Mächte. Ignoranz heiße, der Gesellschaft nicht das benötigte Werkzeug zur Verfügung zu stellen, damit sie die Realität selbst analysieren könne. Den Menschen würden anekdotische Daten vorgelegt, aber interne Strukturen der Tatsachen verschweige man ihnen.
 
 
Um die Ignoranz der Menschen aufrechtzuerhalten, werde auch kein besonderer Wert auf Bildung gelegt. Eine breite Kluft zwischen der Qualität der privaten und der öffentlichen Bildung zu schaffen ist dabei das Hauptziel. Ebenfalls versuche man den Wissensdurst einzuschränken und Produkten, die die Intelligenz fördern, werde nur ein geringer Wert zugeschrieben.

 
 
8. Entfache in der Bevölkerung den Gedanken, dass sie durchschnittlich sei
 
Die Mehrheit der Modetrends wird nicht spontan erschaffen. Fast immer werden sie von einem Machtzentrum, das seinen Einfluss ausübt, zu massiven Trends, was Geschmäcker, Interessen oder Meinungen anbelangt, angeregt und gefördert.
 
Für gewöhnlich fördern die Kommunikationsmedien gewisse Trends, sowohl in der Mode als auch in anderen Bereichen. Die meisten von ihnen haben mit dummen, oberflächlichen oder sogar lächerlichen Lebensstilen zu tun. Man möchte die Gesellschaft davon überzeugen, dass sie sich so zu verhalten habe, wie das, was gerade in Mode sei. Auch wenn es sich dabei um menschenverachtende Verhaltensweisen handele.

 
 
9. Wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um
 
Eine andere Strategie der Massenmanipulation ist es, den Menschen zu verkaufen, dass sie, und nur sie, schuld an ihren Problemen seien. Alles Negative, das ihnen widerfahre, hänge nur von ihnen selbst ab. Auf diese Weise lasse man sie glauben, dass das Umfeld perfekt sei und es in der Verantwortung des Individuums liege, wenn sich ein Problem auftue.
 
Deshalb versuchen die Menschen irgendwann, in ihrem Umfeld nicht anzuecken, und fühlen sich gleichzeitig schuldig, weil sie es nicht wirklich schaffen. Sie verlagern die Empörung, die das System bei ihnen auslösen könne, auf ein permanentes Schuldgefühl sich selbst gegenüber.

 
 
10. Lerne Menschen besser kennen, als sie selbst es tun
 
In den letzten Jahrzehnten ist es Wissenschaftlern gelungen, beeindruckende Erkenntnisse zur Biologie und Psychologie des Menschen zu erringen. Dieser große Berg an Wissen steht jedoch nur wenigen Menschen zur Verfügung.
 
 
Der Öffentlichkeit stehe diesbezüglich nur ein Minimum an Informationen zur Verfügung, gibt Chomsky an. Derweil haben die großen Mächte dieser Welt all dieses Wissen und nutzen es zu ihrem Vorteil. Wieder einmal werde deutlich, dass die Ignoranz es den großen Mächten leicht mache, über die Gesellschaft hinweg zu handeln.
 
 
All diese Strategien der Manipulation der Gesellschaft zielen darauf ab, die Welt so zu gestalten, wie es den Mächtigsten der Mächtigen passt, und die kritische Denkweise sowie die Autonomie der meisten Menschen auszuschalten. Doch es hängt auch von uns ab, passiv über uns bestimmen zu lassen oder aber uns so weit es möglich ist, dagegen zu wehren.
 
 

 
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz