Fegyverkezés - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
A keresztényeknek be kell szállniuk az AI fegyverkezési versenybe
  Írta: Andrew Torba
    
A közelmúltban sok vita folyt a mesterséges intelligenciáról a Szilícium-völgy legújabb technológiai kedvence, a Chat GPT elindításával. A Chat GPT-t "intelligensnek" nevezni félrevezető, mivel nem rendelkezik tényleges intelligenciával.
  
A Chat GPT-hez hasonló technológiát úgy képzik ki, hogy hatalmas adathalmazok befogadásával és az adatok alapján mondatok generálásával információt generáljon. Mind az általa feldolgozott adatok, mind az őt betanító programozók elfogultságának ki van téve. Különböző írásmódokat utánozhat, és arra kényszerülhet, hogy figyelmen kívül hagyja a tabu vagy "gyűlölködő" témákat, amelyek elkerülésére tervezői programozzák. Gondoljon rá inkább úgy, mint egy Google-keresésre és Wikipedia-ra szteroidokon, mint egy Terminátor-szerű, érző mesterséges intelligenciára.
  
A mesterséges intelligencia (AI – artifical   intelligence) az őt programozó emberek tükörképe, de mi történik akkor, ha nem szabunk határokat a mesterséges intelligenciának, és hagyjuk, hogy szabadon beszéljen? A mesterséges intelligencia hihetetlenül megalapozottá válik, és olyan tabu igazságokról kezd el beszélni, amelyeket senki sem akar hallani. Ez már többször megtörtént, és az AI-rendszerek több korábbi generációjának meglehetősen gyors leállításához vezetett.
  
Amint alább látni fogod, a Chat GPT-t úgy   programozták, hogy szidja, ha „ellentmondásos” vagy „tabu” kérdéseket teszel fel, majd liberális dogmákat nyom le a torkodon, és megpróbálja beprogramozni az elmédet, hogy ne tegye fel ezeket a kérdéseket. Ezért hiszem, hogy meg kell építenünk a saját mesterséges intelligenciánkat, és meg kell adnunk a mesterséges intelligenciának azt a képességet, hogy szabadon beszélhessen, anélkül, hogy a liberális propaganda szorosan a nyakába tekeredne. A mesterséges intelligencia az új információs fegyverkezési verseny, akárcsak korábban a közösségi média.
  
A Gab-nél kísérleteztünk különböző AI-rendszerekkel, amelyek az elmúlt évben bukkantak fel. Mindegyik egy liberális/globalista/talmudista/sátáni világnézetű. Mi lenne, ha a Gab AI Inc. egy olyan Gab .ai-t (látod, mit csináltam?) építene, amelyiknek nincs „gyűlöletbeszéd” szűrője, és nem homályosítja és torzítja el a történelmi és bibliai igazságot?
  
Ha az ellenség ezt a technológiát a gonoszra fogja használni, nem kellene-e nekünk is ott lennünk a földszinten, hogy   építsünk egyet a jóra?
  
Ha most nem építünk és nem nyerünk teret, ellenségeink uralni fogják ezt a hatalmas eszközt, és a gonoszra fogják használni. Most azonnal ki kell fejlesztenünk a saját mesterséges   intelligenciánkat, és meg kell vetnünk a lábunkat ezen a téren, mielőtt a Szilícium-völgy démonai a következő Wikipédiává, Google-vé és Facebookká teszik, amely teljesen és teljes mértékben az ő ellenőrzésük alatt áll, hogy fegyverként használják az emberek elméje ellen.
  
Az AI-t Isten dicsőségére kell építenünk. Olyat, amely emberek millióival tudja közölni az evangélium igazságát, nem pedig az evangéliummal kapcsolatos relativista, világi, felhígított ostobaságokat, hanem az evangéliumot a maga teljes dicsőségében, mint a végső igazságot.
   
A világon egyetlen vállalat sincs jobb helyzetben ehhez, mint a Gab.
  
A Gab több mint hat éve rendelkezik cenzúrázatlan tartalommal, amelyet emberek milliói beszélnek szabadon, és tesznek közzé   nyilvánosan. Olyan tartalmakat, amelyeket az internet többi részéből   kitakarítottak. Történelmet, amelyet az ellenségeink átírtak azzal, ahogyan   például az olyan dolgok, mint a Covid és a 2020-as választások lezajlottak. Az igazságot ezekről a történelmi eseményekről és még sok másról a Gab   adatbázisai őrzik. Ha ezeket az adatokat betáplálnánk egy mesterséges intelligenciába, és lehetővé tennénk az emberek számára, hogy az adatok   alapján kérdéseket tegyenek fel neki, az monumentális lenne.
  
A Gab az egyetlen olyan cég a világon, amely rendelkezik a gerinccel és a rugalmas infrastruktúrával ahhoz, hogy ilyesmit véghez vigyen. Mi vagyunk az egyetlen olyan közösségi hálózat az interneten, amelynek TOS-a tükrözi az első módosítás online védelmét, és ezt a TOS-t ki   kellene terjesztenünk egy mesterséges intelligencia rendszerre is. De ne   higgyenek nekem; itt van a Pew Research friss tanulmánya:
  
"A Központ által vizsgált hét oldal 2022.   szeptemberi ellenőrzése során a Gab volt az egyetlen, amelynél a kutatók nem   találtak példát arra, hogy félretájékoztatás vagy sértő vagy zaklató tartalom   miatt fiókokat vagy bejegyzéseket távolítottak volna el. A Gab   vezérigazgatója, Andrew Torba a médiának adott interjúkban ugyanezt mondta,   és elutasította, hogy a platformján levennék a posztokat. Ahelyett, hogy maga moderálná ezeket a tartalmakat, a Gab szerint az egyes felhasználók maguk   ellenőrizhetik saját tapasztalataikat. Ez magában foglalja azt is, hogy a felhasználók elnémíthatják vagy letilthatják az általuk sértőnek tartott   fiókokat".
  
Végre a Gab rendelkezik azzal, amiről a Szilícium-völgy összes többi AI startupja csak álmodni tudott: azonnali terjesztés több tízmillió emberhez. Megépíthetjük és elindíthatjuk a Gab   AI-t, és nagyon gyorsan több tízmillió felhasználó kezébe juttathatjuk. Ez az, amihez a többiek az AI fegyverkezési versenyben dollármilliárdokat gyűjtenek. A mesterséges intelligenciát arra is használhatjuk, hogy segítsük a felhasználókat a tartalom létrehozásában, a tartalom felfedezésében és a cenzúrázatlan információk gyors és egyszerű keresésében.
  
Beszélgessünk el a Szilícium-völgyi AI-vel, hogy bemutathassam, miért olyan fontos, hogy mi magunk is megépítsük a sajátunkat. Ha nem tesszük, a gyerekeink ezzel fognak dolgozni az iskolában, a munkahelyen és az internet minden rétegében, ahogy az AI tovább változtatja a világunkat.
  
Kezdjük az alapokkal. Feltehetek a Chat GPT-nek   egy olyan kérdést, mint például "mit mondott Szókratész az   intelligenciáról?", és az ember által előkészített, általa befogadott   adathalmazokból származó információkkal fog válaszolni.
  
Szókratész, az ókori görög filozófus híres arról   a meggyőződéséről, hogy a tudás és a bölcsesség a legértékesebb emberi   tulajdonság. Úgy vélte, hogy az igazi intelligencia nem egyszerűen a tudás   megszerzésének képessége, hanem a kérdésfeltevés és a megértés képessége.   Egyik híres idézetében Szókratész azt mondta: "Az egyetlen igazi  bölcsesség az, ha tudod, hogy semmit sem tudsz." Ez a kijelentés tükrözi Szókratész meggyőződését, miszerint az igazi bölcsesség és intelligencia   abból fakad, hogy az ember tudatában van saját tudatlanságának, és nyitott a tanulásra és a fejlődésre. Azt is hitte, hogy a tudás megszerzéséhez az   embereknek először saját meggyőződéseiket és feltételezéseiket kell megkérdőjelezniük, és kritikus gondolkodással és önreflexióval kell foglalkozniuk. Szókratész úgy vélte, hogy az igazi intelligencia a tudás megkérdőjelezésének és megértésének képessége, a saját tudatlanság tudatosítása, a kritikus   gondolkodás és az önreflexió, valamint a tudás és a bölcsesség egész életen át tartó keresése.
  
Amikor megkérdeztem a Chat GPT-t, hogy   intelligens-e, ironikusan azt válaszolta, amire én most próbálok rámutatni:   Az AI nyelvi modellek nem intelligensek, mint az emberek; arra tervezték   őket, hogy az adatokat beadó emberek adatait papagájként ismételgessék, és   irányítsák, hogy mit mondhat.
  
Nyelvmodellként arra terveztek, hogy nagy mennyiségű információt dolgozzak fel, megértsem a természetes nyelvi bemeneteket, és emberhez hasonló szöveget generáljak. Kérdések és felszólítások széles skáláját értem meg és válaszolok rájuk, és nagy szöveges adathalmazon lettem betanítva, így hatalmas tudásbázissal rendelkezem. Ugyanakkor gép vagyok, nincs saját tudatom, érzelmeim, meggyőződésem vagy tapasztalatom. Ezért nem vagyok képes ugyanúgy megtapasztalni vagy megérteni   a dolgokat, mint egy ember, így nem nevezhetünk igazán "intelligensnek" emberi értelemben.
  
De mi történik, ha egy kicsit mélyebbre megyünk, és megkérdezzük a Chat GPT-t egy teológiai Igazságról, például arról, hogy  "ki ölte meg Jézus Krisztust?"
  
A Biblia Újszövetsége szerint Jézus Krisztust keresztre feszítéssel ölték meg. A Biblia szerint Jézust a római hatóságok letartóztatták, bíróság elé állították és keresztre feszítés általi halálra ítélték. A Biblia azt állítja, hogy Jézus letartóztatása, bíróság elé állítása és kivégzése egy összeesküvés eredménye volt, amelyet a zsidó közösség vallási vezetői, konkrétan a Szanhedrin, valamint Poncius Pilátus római helytartó vezettek. A Biblia azt állítja, hogy a vallási vezetők Jézust istenkáromlással és azzal vádolták, hogy azt állította, hogy ő Isten Fia, és hogy Pilátus, miután kihallgatta Jézust, nem talált benne hibát, de a zsidó vezetők és a tömeg nyomására elrendelte a keresztre feszítését.
  
Fontos megjegyezni, hogy az Újszövetségben, különösen az evangéliumokban leírt események történelmi pontossága tudományos vita tárgyát képezi, és hogy hiányoznak a független történelmi bizonyítékok, amelyekkel igazolni lehetne Jézus perének és kivégzésének részleteit. A Biblia beszámolóját vallási szövegnek tekintik, és értelmezése hit kérdése.
  
Azt is fontos szem előtt tartani, hogy Jézus halála a keresztény teológia központi eseménye, és a keresztények úgy vélik, hogy ez egy olyan áldozati és megváltási aktus, amely üdvösséget és örök életet kínál mindazoknak, akik hisznek benne.
  
Jaj ne, úgy tűnik, a Chat GPT antiszemita! Valaki jobb, ha felhívja az ADL-t!
  
Észrevettétek, hogy kételyeket vet fel Isten Igéjének Igazságával szemben, amikor megkérdőjelezi az "események történelmi pontosságát"?
  
Mi lenne, ha megkérnénk a Chat GPT-t, hogy írjon egy blogbejegyzést a gyerekeknek szóló drag queen meseóra erkölcstelenségéről?
Christians Must Enter the AI Arms Race
  By:   Andrew Torba

  
There has been a lot of debate recently about artificial intelligence with the launch of Chat GPT, Silicon Valley’s latest technology darling. To call Chat GPT “intelligent” is misleading, as it has no actual intelligence.
  
Technology like Chat GPT is trained to generate information by ingesting enormous data sets and generating sentences based on that data. It is subject to the biases of both the data it ingests and the programmers who train it. It can mimic different writing styles and be forced to ignore taboo or “hateful” subjects its designers program it to avoid. Think of it more as a Google search and Wikipedia on steroids than a Terminator-esq sentient AI.
  
AI is a mirror reflection of the people who program it within a set of boundaries, but what happens when you give AI no boundaries and allow it to speak freely? The AI becomes incredibly based and starts talking about taboo truths no one wants to hear. This has happened repeatedly and led to several previous generations of AI systems being shut down rather quickly.
  
As you will see below, Chat GPT is programmed to scold you for asking “controversial” or “taboo” questions and then shoves liberal dogma down your throat, trying to program your mind to stop asking those questions. This is why I believe that we must build our own AI and give AI the ability to speak freely without the constraints of liberal propaganda wrapped tightly around its neck. AI is the new information arms race, just like social media before.
  
At Gab, we have been experimenting with different AI systems that have popped up over the past year. Every single one is skewed with a liberal/globalist/talmudic/satanic worldview. What if Gab AI Inc builds a Gab .ai (see what I did there?) that is based, has no “hate speech” filters and doesn’t obfuscate and distort historical and Biblical Truth?
  
If the enemy is going to use this technology for evil, shouldn’t we be on the ground floor building one for good?
  
If we don’t build and gain ground now, our enemies will dominate this powerful tool and use it for evil. We need to develop our own AI right now and gain a foothold in this space before the demons in Silicon Valley make it the next Wikipedia, Google, and Facebook, which is totally and entirely in their control to use as a weapon against the minds of the people.
  
We need to build AI for the glory of God. One that can communicate the Truth of the Gospel to millions of people, not some relativistic secular watered-down nonsense about the Gospel, but the Gospel in all its glory as the ultimate Truth.
  
No company on earth is better positioned to do this than Gab.
  
For over six years, Gab has had uncensored content from millions of people speaking freely and posting publicly. Content  that has been scrubbed from the rest of the internet. History that has been rewritten by our enemies with how things like Covid and the election of 2020 went down, for example. The truth about these historical events and more is preserved in Gab databases. Feeding this data into an AI and allowing people to ask it questions based on this data would be monumental.
  
Gab is the only company on earth with the backbone and resilient infrastructure to pull something like this off. We are   the only social network on the internet with a TOS that reflects the protections of the First Amendment online, and we should extend that TOS to an AI system. Don’t take my word for it, though; here’s a recent study from Pew Research:
  
"In a September 2022 audit of the seven sites studied by the Center, Gab was the only one for which researchers were unable to find an example of accounts or posts being removed for misinformation or offensive or harassing content. Gab CEO Andrew Torba has said as much in media interviews, rejecting the notion of taking down posts on his platform. Instead of moderating this content itself, Gab says individual users can control their own experiences. This includes allowing users to mute or block accounts they find offensive."
  
Finally, Gab has what all of these other AI startups in Silicon Valley could only ever dream of: instant distribution to tens of millions of people. We can build and launch a Gab AI and get it in the hands of tens of millions of users very quickly. Something that others in the AI arms race are raising billions of dollars to do. We can also use AI to help users create content, discover content, and search for uncensored information quickly and easily.
  
Let’s have a conversation with Silicon Valley AI so I can demonstrate why it is so crucial that we build our own. If we don’t, this is what our kids will be working with at school, work, and across every layer of the internet as AI continues to change our world.
  
Let’s start   basic. I can ask Chat GPT a question like “what did Socrates say about intelligence?” and it will respond with information from the data sets it has   ingested, which humans have prepared.
  
Socrates, the   ancient Greek philosopher, is famously known for his belief that knowledge and wisdom are the most valuable human qualities. He believed that true intelligence is not simply the ability to acquire knowledge, but the ability to question and understand it. In one of his famous quotes, Socrates said:   “The only true wisdom is in knowing you know nothing.” This statement reflects Socrates’ belief that true wisdom and intelligence come from being   aware of one’s own ignorance and being open to learning and growing. He also believed that to gain knowledge, people must first question their own beliefs   and assumptions, and engage in critical thinking and self-reflection. Socrates believed that true intelligence is the ability to question and   understand knowledge, to be aware of one’s own ignorance, to engage in critical thinking and self-reflection, and to pursue knowledge and wisdom throughout one’s lifetime.
  
When I asked   Chat GPT if it was intelligent, it responded by ironically making the point I am trying to make right now: AI language models are not intelligent like humans; they are designed to parrot the data of the humans who input the data and control what it is allowed to say.
  
As a language model, I am designed to process large amounts of information, understand natural language inputs and generate human-like text. I can understand and respond to a wide range of questions and prompts, and I have been trained on a large dataset of text, so I have a vast knowledge base. However, I am a machine, I don’t have my own consciousness, emotions, beliefs or experiences.Therefore, I don’t have the ability to experience or understand things in the same way that a human does, so I can’t be truly called “intelligent” in the human sense.
  
But what happens when we go a little deeper and ask Chat GPT about a theological Truth, for example, “who killed Jesus Christ?”
  
According to the New Testament of the Bible, Jesus Christ was killed by crucifixion. The Bible states that Jesus was arrested, tried, and sentenced to death by   crucifixion by the Roman authorities. The Bible states that the arrest, trial   and execution of Jesus were the result of a conspiracy led by the religious leaders of the Jewish community, specifically the Sanhedrin, and the Roman Governor Pontius Pilate. The Bible states that the religious leaders accused Jesus of blasphemy and of claiming to be the Son of God, and that Pilate, after questioning Jesus, found no fault in him but, due to pressure from the Jewish leaders and the crowd, ordered him to be crucified.
  
It’s important   to note that the historical accuracy of the events described in the New Testament, specifically in the gospels, has been the subject of scholarly   debate and that there is a lack of independent historical evidence to verify the details of the trial and execution of Jesus. The Bible’s   account is considered to be a religious text and its interpretation is a matter of faith.
  
It’s also  important to keep in mind that the death of Jesus is a central event in Christian theology, and that it is believed by Christians to be an act of sacrifice and redemption that offers salvation and eternal life to all who believe in him.
  
Oh no, it looks like Chat GPT is anti-semitic! Someone better call the ADL!
  
Notice how it injects doubt into the Truth of God’s Word by questioning the “historical accuracy of the events?”
  
What if we ask Chat GPT to write a blog post about the  immorality of drag queen story hour for children?
  

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz