Idő - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Az idő hiányáról

 
Ebben a szinte "gigantikusnak" mondott fejlődésben az okosok szerint szinte mindent elértünk, ami egyáltalán elérhető, sőt annál talán egy kicsit többet is.
Ezt a melldöngető esztelen marhaságot, ami szerint mindent "okossá"" tettünk a tények és emberek milliárdjai ugyancsak cáfolják ráadásul már nagyon is látják mibe került mindez!
Ugyanis folyamatos hiányérzetük van mert úgy érzik nincs idejük semmire ezért állandó rohanásban vannak mint régen azok a szerencsétlenek akiket futóbolondoknak tartottak mert mindent akartak de semmit sem teljesítettek pontosan, akkurátusan, ahogy normális embertől elvárható!!
  
Sigmund Freud, a mélylélektan című könyvében külön fejezetet szentel az állandó rohanásban lévők jellegzetes kóreseteire. Ezeket nap mint nap tapasztalhatjuk magunkon vagy másokon.Gondoljuk csak át hányszor mondjuk, hogy nem érek rá, nincs időm és efféléket közben rengeteg időt fordítunk teljesen fölösleges pótcselekvésekre, meg olyasmire amire semmi szükségünk csupán a nyájszellemnek megfelelően rohanunk a vezérkosok után!
Ebből következően elmaradnak a valóban lényeges tennivalók melyek tudatos vagy tudat alatti lelkiismeret-furdalást okoznak legalábbis azoknak, akik ismerik ezt a réges-régen elavult ósdi fogalmat....
Tehát nincs idő, sőt venni sem lehet ez minden baj eredője. Jelenleg az idő hiánya mindennek az okozója, nem pedig a mindenek feletti esztelen, önpusztító, marketing szemlélet!!

INTELEM AZ IDŐRŐL!  
 
ÉN MÁR RÉGEN RÁJÖTTEM VALAMIRE. NAGY BŰN AZ, HA NINCS IDŐ SEMMIRE!!  SOKSZOR HIÁBA VÁRT APÁM, ANYÁM, ROHANTAM FEJVESZTVE A PÉNZ UTÁN...  
 
IDŐT AZ ISTEN MINDENRE AD!  
 
HIÁNYÁVAL CSAK ÁLTATOD ÖNMAGAD!    
 
EGYSZER MINDEZT MAGAD IS BELÁTOD:    
 
TÖBB IDŐT ÉRDEMELT VOLNA APÁD ANYÁD JÓBARÁTOD.   
 
ÖREG NYUGDÍJASNAK MUSZÁJ AHHOZ LENNI, HOGY RÁÉBREDJ: IDŐT NEM LEHET VENNI!
 
JÓBARÁTOM, HALLGASD MEG INTŐ SZAVAM: NE ROHANJ ÉSZ NÉLKÜL MERT IDŐ MINDENRE VAN!!!

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz