Klímaőrület - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Bűnöző bírók vagy valódi bűnözők?

Az éghajlati átverés, vagyis a kitalált rémhírterjesztés a történelem leghatalmasabb gazdasági csalása, amely minden idők legnagyobb tudományos félrevezetésén alapul. A szereplők egyrészt a nyugati világ összes nagy részvény- és nyugdíjalapja, amelyek "Climate Action 100+" néven egyesültek. Az alapok e csoportja közel 70 billió (hetvenezer milliárd - 70.000.000.000.000) dolláros piaci kapitalizációt képvisel, azaz a globális részvénytőke mintegy 70 százalékát.

FRANZ FERDINAND | Míg a múltban a gazdasági fejlődés az emberi életet javító új technológiákon alapult, addig ennek a rendkívül korrupt csoportnak az a célja, hogy világszerte olyan jogszabályokat kényszerítsen ki, amelyek célja a teljesen felesleges technológiák erőltetése. E megacsalók kiindulópontja nem az alter-natív energiatermeléssel kapcsolatos alap-vetően téves elképzelések voltak. Semmi baj nincs egy szélturbinával vagy egy fotovoltaikus rendszerrel. A szerzőnek is van egy fotovoltaikus rendszer a tetőn. Az egyetlen dolog, ami téves, az az állítás, hogy az ilyen létesítményekkel az egész világ energiaellátása megoldható. Ez a megtévesztés azonban messze túlmutat az energiaellátáson: minden gazdasági folyamatot CO2-mentessé kell tenni (pl. acélgyártás, cementgyártás stb.). A teljes világgazdaság átalakítása sok százbillió dollárba vagy euróba kerülne, és a világ lakosságának nagy részét elszegényítené. Ez a bűnös terv egy évezredes vállalkozás lenne. E csoport célja egy teljesen új üzleti modell, amely csak egyfajta ökoszocialista disztópiában valósulhat meg. Végső soron szupergazdag, megalomániás trilliárdosok egy kis csoportja kiszipolyozná és leigázná az egész emberiséget. Alapvetően ez a terv egy hanyatló kaszt vágyálma, amely a valóság tagadásában isteninek hiszi magát!

Ennek az összeesküvésnek a propaganda-osztálya megvásárolt tudósok, a teljes fősodratú média és a nyugati értékek összes mainstream politikusa, akik mindannyian nem látnak többé valódi jövőt maguk és fajtájuk számára ezen a bolygón. Ezek a szereplők mintegy fél évszázada mossák a lakosság agyát a megszokott hazugságokkal, amelyek ehhez az őrülethez szükségesek.
Az újdonság az, hogy most már bírák is színre lépnek, hogy ezt a mega-átverést népszerűsítsék. Az úgynevezett "emberi jogokat", vagy inkább azok abszurd értelmezését használják, amelyek már eddig is feszítővasként és támadófegyverként szolgáltak hagyományos nyugati társadalmunk és annak hagyományos értékei elpusztításának és átalakításának kikényszerítésére. Valószínűleg a végtelenségig folytathatnánk ezen a ponton az emberek és általában az emberi társadalom ellen az "emberi jogok" leple alatt elkövetett bűncselekményeket. Teljesen világos, hogy az egész emberiség néhány szupergazdag ember általi leigázása szükségessé teszi az emberek gondolkodásmódjának átalakítását. Az elavult társadalmat el kell pusztítani a régi, bevált paradigmák kiiktatásával, és új őrültségekkel kell helyettesíteni, mint például a wokeness, a gender-propaganda és az LMBTQ őrület.

A családon alapuló, bevált emberi struktúrákat alaposan le kell rombolni. E stratégia központi eleme a nemek elpusztítása és tagadása. Ez az egyént életképtelen, könnyen manipulálható és irányítható lénnyé változtatja. Végső soron egyfajta új „éghaj-lati vallást” akarnak bevezetni, amelynek központi tétele a világ közelgő vége a lég-kör túlmelegedésének veszélye miatt, amit a létfontosságú széndioxid okoz. Az élet ezen a bolygón így önmagában is fenyegetéssé válik! Nyilvánvaló, hogy ilyen ostobaságokról csak teljesen ostoba emberek tudnak meggyőződni, mint például szenilis idős hölgyek egy csoportja, akik hagyták, hogy az Emberi Jogok Bíróságához benyújtott panaszukhoz felhasználják őket. A kriminális bírók ezután elítélték Svájcot, mert nem tett eleget az állítólagos, ember okozta éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Ennek az ítéletnek az abszurditását már nem lehet felülmúlni, hiszen sem az ember okozta klímaváltozás, sem ennek az ostobaságnak a hatása a felperesek életére nem bizonyítható. A törvény, mint olyan, valamint a bíróság is abszurditásba süllyedt.

Különösen a nyugati értékek államainak sokat dicsért "demokráciája" lesz végleg eltemetve, ha egyes bírák őrült döntéseket hozhatnak, amelyeknek aztán a választott politikusoknak engedelmeskedniük kell.
A nyugati "demokrácia" így őrültek és holdkórosok uralmává fog degenerálódni. Ha a nyugati értékek polgárai nem tudják magukat választások útján megszabadítani ezektől az őrültektől, akkor ezt egyszer majd mások teszik meg kívülről, ahogyan a hitleri diktatúrát is egykor kívülről számolták fel.

Forrás: Epoch Times

Der Klimaschwindel, oder auch die erfundene Panikmache ist der größte je dagewesene Wirtschaftsbetrug, der sich auf den größten Wissenschaftsbetrug aller Zeiten stützt. Die Akteure sind auf der einen Seite alle wichtigen Aktien- und Pensionsfonds des Wertewestens, die sich unter dem Namen „Climate Action 100 +“ vereinigt haben. Diese Gruppe von Fonds repräsentieren fast 70 Billionen (70.000.000.000.00) Dollar Marktkapitalisierung, also etwa 70 Prozent des welt-weiten Aktienkapitals.

Von FRANZ FERDINAND | Beruhte wirtschaftlicher Fortschritt in der Vergangenheit auf neue Technologien, die menschliches Leben verbesserten, so ist das Ziel dieser hochkorrupten Gruppe weltweit eine Gesetzgebung durchzusetzen, die völlig überflüssige Technologien erzwingen soll. Ausgangspunkt dieser Mega-Betrüger war die ja nicht grundsätzlich falschen Ideen über alternative Energieerzeugung. An einem Windrad oder einer Photovoltaikanlage ist ja noch nichts Falsches. Auch der Autor hat eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach. Irr ist lediglich die Behauptung, dass man die Energieversorgung weltweit mit derartigen Einrichtungen bewerkstelligen kann. Dieser Betrug geht aber über die Energieversorgung weit hinaus: Alle wirt-schaftlichen Prozesse sollen CO2-frei gestaltet werden (beispielsweise Stahlerzeugung, Zementerzeugung, usw.). Der Umbau der gesamten Weltwirtschaft würde viele hundert Billionen Dollar oder Euro kosten und die Masse der Weltbevölkerung verarmen. Dieser kriminelle Plan wäre ein Jahrtausendgeschäft. Das Ziel dieser Gruppe ist ein völlig neues Geschäftsmodell, das sich nur in einer Art ökosozialistischen Dystopie realisieren lässt. In letzter Konsequenz würde eine kleine Gruppe von superreichen, größenwahnsinnigen Billionären die gesamte Menschheit aussaugen und versklaven. Im Grunde ist dieser Plan der feuchte Traum einer untergehenden Kaste, die sich in ihrer Realitätsverweigerung gottgleich wähnt!

Die Propagandaabteilung dieser Kabale sind gekaufte Wissenschaftler, die gesamten Mainstream-Medien und alle Mainstream-Politiker des Wertewestens, die allesamt für sich und Ihresgleichen auf diesem Planeten keine reale Zukunft mehr sehen. Diese Akteure sorgen seit etwa ei-nem halben Jahrhundert für die, für diesen Irrsinn notwendige Gehirnwäsche in der Bevölkerung mit den bekannten Lügen.

Neu ist, dass jetzt auch Richter auf den Plan treten, um diesen Mega-Betrug zu fördern. Dabei werden die sogenannten „Menschenrechte“, oder besser ihre absurde Auslegung bemüht, die schon bisher als Brechstange und Sturmgeschütz zur Durchsetzung der Zerstörung und Umformung unserer traditionellen westlichen Gesellschaft mit ihren tradierten Werten dienen. Man könnte an dieser Stelle wohl endlos weiterschreiben, was unter dem Deckmäntelchen der „Menschenrechte“ für Verbrechen an Menschen im Besonderen, und der menschlichen Gesellschaft im Allgemeinen begangen werden. Es ist völlig klar, dass die Versklavung der gesamten Menschheit durch wenige Superreiche eine Umformung des Denkens in den Köpfen der Menschen notwendig macht. Die überkommene Gesellschaft muss zerstört werden, indem man die alten, bewährten Paradigmen beseitigt und durch neue Irrsinnigkeiten wie Wokeness, Genderwahn und LGBTQ-Irrsinn ersetzt.

Die bewährten menschlichen Strukturen, basierend auf der Familie müssen gründlichst zerstört werden. Zentraler Punkt in dieser Strategie ist die Zerstörung und Leugnung der Geschlechtlichkeit. Das einzelne Individuum wird dadurch zu einem lebensunfähigen Wesen, das besonders leicht manipuliert und gegängelt werden kann. Letztlich soll eine Art neue Klimareligion durchgesetzt werden, deren zentraler Glaubensgrundsatz der drohende Weltuntergang durch die drohende Überhitzung der Atmosphäre durch das lebensnotwendige Spurengas CO2 ist. Das Leben auf diesem Planeten wird so quasi für sich selbst zur Bedrohung! Es ist klar, dass man einen derartigen Unsinn nur noch völlig verblödeten Menschen einreden kann, wie beispielsweise einer Gruppe seniler alter Damen, die sich für eine Klage beim Gerichtshof für Menschenrechte instrumentalisieren haben lassen. Kriminelle Richter verurteilten daraufhin die Schweiz, nicht genug gegen den behaupteten menschengemachten Klimawandel gemacht zu haben. Die Absurdität dieses Urteils ist durch nichts mehr zu überbieten, da weder der menschengemachte Klimawandel, noch der Einfluss dieses Unsinns auf das Leben der klagenden Personen nachgewiesen werden kann. Das Recht als solches, sowie das Gericht haben sich dadurch ad Absurdum geführt.
Insbesondere die viel besungene „Demokratie“ der Staaten des Wertewestens wird endgültig zu Grabe getragen können, wenn sich einzelne Richter anmaßen können, irgendwelche irre Entscheidungen zu treffen, denen sich dann gewählte Politiker gefälligst zu beugen haben.
Die westliche „Demokratie“ verkommt so zu einer Herrschaft von Verrückten und Wahnsinnigen. Falls sich die Bürger des Wertewestens nicht über Wahlen von die-sen Verrückten befreien können, werden das irgendwann andere von außen tun, so wie die Hitler-Diktatur dereinst auch von außen eliminiert wurde.

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz