Nigéria - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Tavaly, 2021. november 15-én Biden jóváhagyta Nigéria törlését a különös aggodalomra okot adó országok (CPC) listájáról. A CPC-listát az 1998. évi, a vallásszabadságról szóló törvény és a 2016. évi Frank R. Wolf nemzetközi vallásszabadságról szóló törvény alapján hozták létre. A CPC-listán szereplő kritériumok közé tartozik (1) a kínzás, (2) a vádemelés nélküli tartós fogva tartás, (3) az erőszakos eltűnés, vagy (4) az élet, a szabadság vagy a célbiztonság kirívó megtagadása. Nigéria MINDEN kritériumnak megfelel a keresztényekkel szembeni brutális bánásmódja miatt.
  
Nigéria a világ legveszélyesebb országa a keresztények számára. Tavaly 4650 keresztény halt mártírhalált az iszlám terrorista csoportok által, és több mint 3000-et raboltak el. 13 000 templomot kényszerítettek bezárni, vagy romboltak le és égettek porig. Radikális muszlim vallási vezetők felszólítottak minden keresztény azonnali megölésére, aki istenkáromlást követ el, kivétel nélkül, még akkor is, ha az illető megbánja tettét, kijelentve, hogy "most kell ölni", és hagyni kell, hogy "Allah elrendezze a dolgot".
  
Az elrabolt keresztényeket gyakran megverik, megerőszakolják, rabszolgának adják el, és a lányokat, jellemzően fiatal tinédzsereket arra kényszerítik, hogy idősebb iszlám férfiakhoz menjenek feleségül. A keresztényeket gyakran tartóztatják le istenkáromlás hamis vádjával, míg a keresztényeket üldöző muszlimokat szinte soha sem vádolják meg.
  
Soha nem adtak  magyarázatot arra, hogy a Biden-kormányzat miért távolította el Nigériát a CPC-ből, noha sokan követelték, hogy megtudhassák, miért. Mindezek az információk megdöbbentőek voltak számomra. Bátran és hangosan kell beszélnünk erről a szörnyűségről, és követelnünk kell, hogy Nigériát helyezzék vissza a CPC listájára. Együtt tudunk és fogunk is változtatni a hitük miatt meggyilkolt keresztények életén.
  
Amikor barátaink a Revelation Media-nál megkerestek, hogy fogjunk össze, hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára, és segítsünk nyomást gyakorolni a Biden-kormányzatra, hogy Nigériát helyezzék vissza a CPC listára, számomra nem volt kérdéses a válasz. A keresztények a világ legüldözöttebb vallási csoportja, és nigériai testvéreink szó szerint mártírhalált halnak a Jézus Krisztusba vetett hitükért. Szükségük van arra, hogy kiálljunk mellettük. Nem hunyhatunk szemet ezek felett az atrocitások felett, mint Biden elnök úr. Mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy megállítsuk a gyilkosságokat.
  
Ez a kampány az "Állítsuk meg a keresztények meggyilkolását" nevet kapta.
  
Két célunk van. Először is, több mint 100 000 aláírást szeretnénk összegyűjteni, hogy petíciót nyújtsunk be a Biden-kormányzatnak, hogy Nigériát ismét vegyék fel a CPC listára. Ezután szeretnénk 1000 bármilyen összegű adományt szerezni, hogy támogassuk a jogi küzdelmet és felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi történik.
  
Kérjük, imádkozva fontolja meg, hogy nevét is adja a petícióhoz, és nagylelkű adományával segítse ezt a fontos kampányt. Hangos üzenetet akarunk küldeni Washingtonnak és különösen a Biden-kormányzatnak, hogy nem fogjuk tétlenül nézni, hogy mi történik a keresztényekkel Nigériában.
  
  
Andrew Torba
vezérigazgató, Gab.com
Jézus Krisztus, a Királyok Királya
  
Last year on   November 15th, 2021 the Biden approved the removal of Nigeria from the Countries of Particular Concern (CPC) list. The CPC list was established   under the International Religious Freedom Act of 1998 and Frank R Wolf International Religious Freedom Act of 2016. The criteria for the CPC list   includes (1) Torture, (2) Prolonged detention without charge, (3) Forced   disappearance, or (4) Flagrant denial of life, liberty, or security of purpose. Nigeria meets ALL of these criteria for their brutal treatment of Christians.
  
Nigeria is the most dangerous country in the world to be a Christian. Last year 4,650 Christians were martyred by Islamic terrorist groups and over 3,000 were   kidnapped. 13,000 churches have been forced to close or have been destroyed and burned to the ground. Radical Muslim clerics have called for the immediately killing of any Christians who blasphemes, without exception, even   if that person repents, stating that they should “kill now” and let “Allah   sort it out.”
  
Christians that are kidnapped are often beaten, raped, sold as slaves and girls, typically   young teenagers, have been forced to marry older Islamic men. Christians are   often arrested on false charges of blasphemy while the Muslim persecutors of Christians are almost never charged.
  
No explanation was ever given as to why Nigeria was removed from the CPC by the Biden   administration even though many have demanded to know why. All of this   information was shocking to me. We must speak boldly and loudly about this atrocity and demand that Nigeria be placed back on the CPC list. Together we can and will make a difference in the lives of Christians who are being murdered for their faith.
  
When our friends at Revelation Media approached me about partnering up to create awareness of this issue and to help put pressure on the Biden administration to put Nigeria back on the CPC list it was a no-brainer for me. Christians are the most persecuted religious group in the world and our brothers and sisters in Nigeria are literally being martyred for their faith in Jesus Christ. They need us to take a stand. We cannot, like President Biden, turn a blind eye to these atrocities. We must do everything we can to stop the killing.
  
We are calling this campaign “Stop Killing Christians.”
  
We have two goals. First, we are aiming to collect 100,000+ signatures to petition the Biden administration to place Nigeria back on the CPC list. Next, we are looking to secure 1,000 donations of any amount to help support the legal fight and to create awareness of what is happening.
  
Please prayerfully consider adding your name to the petition and making a generous donation to help this important campaign. We want to send a loud message to Washington and the Biden administration in particular that we will not sit by and ignore what is happening to Christians in Nigeria.

Andrew Torba
CEO, Gab.com
Jesus Christ is King of kings

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz